اسمعیل صلاحی
عضو هيات علمي پژوهشکده سرامیک
عضو گروه پژوهشي کامپوزیت و نانو پودر
مرتبه علمي : استاد تمام
پيوند ها
Google
researchgate
LinkedIn
اینجانب در سال 1342 در تهران متولد شدم. تحصيلات خود را در دوره کارشناسی در رشته مهندسي مواد-سرامیک در دانشگاه علم و صنعت ايران (1373-1368)، دوره تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد را در رشته مهندسي مواد- سرامیک در پژوهشگاه مواد و انرژی (1375-1373) و مقطع دكتراي مهندسي مواد را نیز بطور مشترک در پژوهشگاه (1381-1375) و با همکاری دانشگاه فنی کلاوستال آلمان به پایان رسانده ام. از سال 1381 تاكنون به عنوان عضو هيات علمي پژوهشکده سرامیک در پژوهشگاه مواد و انرژي مشغول بوده و اکنون با مرتبه استاد تمام در این پژوهشگاه مشغول به انجام فعالیتهای علمی-پژوهشی-آموزشی هستم. شروع فعالیتهای حرفه ای اینجانب متمرکز بر تهیه کامپوزیتهای سرامیکی بوده است. بیش از یک دهه است که فعالیتهای اصلی خود را بر تهیه کامپوزیتهای سرامیکی مورد مصرف در تصفیه آب و پسابهای صنعتی متمرکز کرده ام. با توجه به اهمیتی که این حوزه برای کشورمان دارد، تلاش کرده ام که بخش اصلی فعالیتهای پژوهشی خود را بدین سمت سوق دهم. سرپرستي و همکاری در طرحهای پژوهشي و قراردادی صنعتی، همچنین راهنمايي و مشاوره پايان نامه های دانشجويي در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد در این حوزه و در این مدت، گواه این ادعاست. از طرف دیگر، انتشار مقالات ISI در ژورنالهاي بين المللي، ارائه سخنرانی در کنگره های ملی و بین المللی و همچنین انتشار مقاله های علمی-پژوهشی در مجله های معتبر فارسي را در کارنامه خود دارم. اینجانب از سال 1386 به عنوان كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه ترويج و تدوين استانداردهای مربوط به سراميكها و مواد ساختماني و از سال 1393 کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مواد-سرامیک در استان البرز هستم. جزییات فعالیتهای علمی را می توانید در پورتال شخصی اینجانب ملاحظه فرمایید.
  • سال خدمت
  • H-index
  • مقاله ISI
  • کتاب
  • پایان نامه دانشجویی
  • پروژه
  • مقاله علمی پژوهشی
  • مقاله در همایشهای بین المللی
  • مقاله در همایشهای داخلی

اطلاعات شخصي

مقطع تحصيلي
رشته تحصيلي
گرايش
محل تحصیل
شهر
تاريخ دانش آموختگی
كارشناسي مهندسي مواد سراميك دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1372
كارشناسي ارشد مهندسي مواد سراميك پژوهشگاه مواد و انرژي تهران 1375
دكترا مهندسي مواد مواد همکاری مشترک پژوهشگاه مواد و انرژي و دانشگاه فنی کلاوستال آلمان تهران 1381
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي اثر عامل pH بر تهيه پودر بيوسراميك كلسيم فسفاتي
عنوان رساله دكترا بررسي رفتار حرارتي و مكانيكي نيتريد آلومينيم پيوند واكنشي

اطلاعات پژوهشي و فناوري

عنوان مقاله
نويسندگان
نام مجله
سال و جلد
شماره
صفحه
1 Composition of calcium

phosphates precipitated from aqueous solutions at different pH values

Salahi

Moztarzadeh

Ceramic forum International (Cfi/Ber DKG)

ISSN:01739913

2001 March))

Vol. 78

(بهار 80)

3 43-46
2 Influence of aluminum powder particle size and morphology on microstructure and properties

of porous reaction bonded

aluminum nitride

Salahi

Heinrich

Moztarzadeh Marghusian

Ceramic forum International (Cfi/Ber DKG)

ISSN:01739913

2002

(May)

Vol. 79

(بهار 81)

5 44-50
3 Synthesis and thermal behavior of

β -tricalcium phosphate precipitated from aqueous solutions

Salahi

Heinrich

 

British Ceramic Transaction

(BCT)

ISSN:0967-9782

2003

(April)

Vol. 102

(بهار 82)

2 79-82
4 Investigation of thermal

conductivity and oxidation behavior of reaction bonded aluminum nitride (RBAN) ceramics

Salahi

Moztarzadeh

Marghusian Heinrich

International Journal of Engineering Science

ISSN:1681-066

2003

(March)

Vol. 14

(بهار82)

2 1-19
5 Correlation between nitriding process and microstructure of reaction bonded aluminum nitride ceramics

 

 

Salahi

Heinrich

British Ceramic Transaction

(BCT)

ISSN:0967-9782

2003

(Autumn)

Vol. 102

(پاییز 82)

4 161-168
6 Investigation of  microstructure evolution during nitridation

of aluminum using

simultaneous thermal analysis (STA)

Salahi

Heinrich

British Ceramic Transaction

(BCT)

ISSN:0967-9782

2004

(June)

Vol.103

(تابستان 83)

3 115-120
7 Calcium phosphate cements,

study of β-tricalcium phosphate,

dicalcium phosphate and

calcium carbonate systems

Salahi

Nemati

Solati Marghusian

Iranian Journal of Materials Science and Engineering

(IJMSE)

ISSN:1735-0808

2004

(February)

Vol.1

(اسفند 83)

2 23-30
8 Preparation and properties of an apatitic calcium phosphate cement Nemati

Solati

Salahi

Moztarzadeh

Marghusian

Ceramic forum International (Cfi/Ber DKG)

ISSN:01739913

2005

(Autumn)

Vol.82

(پاییز 84)

1-2 E47-E51
9 Effect of composition on phase evolution and microstructure of

reaction bonded mullite (RBM)

Salahi

Ebadzadeh

Moztarzadeh

Solati

Iranian Journal of Materials Science and Engineering

(IJMSE)

ISSN:1735-0808

2005

(Autumn)

Vol.2

(شهریور 85)

4 19-27
10 Evolutions during synthesis of

Al-AlN nanostructured composite powder by mechanical alloying

 

Abdoli

Salahi

Farnoush

Pourazarng

Journal of Alloys and Compounds

 

2008

(بهار 87)

Vol.461

1-2 166-172
11 Study of the densification of

a nanostructured composite powder,

Part 1: Effect of compaction pressure and reinforcement addition

 

Abdoli

Farnoush

Salahi

Pourazarng

Material science Engineering A

 

2008

(بهار 87) Vol.486

1-2 580-584
12 Sintering behavior of Al-AlN nanostructured composite powder

synthesized by

high-energy ball milling

Abdoli

Asgharzadeh

Salahi

 

Journal of Alloys and Compounds

 

 

2009

(زمستان 87)

Vol.473

1-2 116-122
13 Large-scale and low-cost synthesis of multi-walled carbon nanotubes by

Mechano thermal, absence catalysts

Manafi

Amin

Rahimipour

Salahi

Kazemzadeh

Advances in Applied Ceramics: Structural, Functional and Bioceramics 2009

(پاییز 1388)

Vol.

 

14 Structural evolution of

Al-20%(wt) Al2O3 system during

ball milling stages

Razavi tousi

Yazdani rad

Salahi

Rahimipour

Kazemzadeh

Razavi

IJE

Transactions

B: Applications

Summer

2009

Vol.22

 

169-178
15 Dispersion properties

of colloidal graphite

Majidian

Salahi

Schmidt

Refractories worldforum April 2009

Vol.1

(بهار 1388)

1 88-92
16 High- yield synthesis of multiwalled carbon nanotubes by

mechanotherml method

Manafi

Amin

Rahimipour

Salahi

Kazemzadeh

Nanoscale Research let.

 

April 2009

(بهار 1388)

 

4 296-302
17 Production of Al-20%(wt) Al2O3 composite powder using

high energy milling

 

 

 

Razavi tousi

Yazdani rad

Salahi

Mobasherpour

Razavi

Powder Technology April 2009

(بهار 1388)

Vol.192

 

346-351
18 A Study on the effective parameters of nano-crystalline Fe3Mo3C Powder formation, synthesized by

mechanical alloying process

 

Mozafari

Rahimipour

Salahi

Farhikhteh

J. Alloys and

Compounds

March 2009

Vol.481

(بهار 1388)

616-621
19 Preparation of FeAl-Al2O3 nanocomposite via mechanical alloying and subsequent annealing Pourhosseini

Zakeri

Rahimipour

Salahi

Pourhoseini

Mater.Sci.Tech. 2010

Vol.29

(پاییز 1388)

 

9 1132-1136
20 Microwave-assisted synthesis

and sintering of mullite

Ebadzadeh

Sarrafi

Salahi

Ceramics International 2009

(پاییز 1388)

Vol. 35

3175-3179
21 Carbon nano tubes synthesized

by mechano thermal method

Manafi

Amin

Rahimipour

Salahi

Kazemzadeh

New Carbon Materials March

2009

(پاییز 1388)

Vol.24

1 39-44
22 Effect of milling and addition

of alumina powder on the structural properties and fracture surface

of nano crystalline Al

Razavi tousi

Yazdani rad

Salahi

Razavi

Materials Science Poland 2009

(پاییز 1388)

Vol.27

3 876-884
23 The effect of composition and sintering conditions on

zirconia toughened alumina (ZTA) nanocomposites

Esfahani

Nemati

Salahi

Advanced Materials Research 2010

Vol.93-94

(زمستان 1388)

1 695-698
24 Synthesis of Cu-Al2O3 metal matrix nanocomposite powder from CuO

and Al powders by using

high energy planetary fast milling

Motamen

Salahi

International journal of nano science 2009

Vol.8

(پاییز 1388)

3 261-266
25 Effect of SiC particles on rheological and sintering behavior

of alumina-zircon composites

Majidian  Ebadzadeh Salahi Ceramics International 2010

Vol.36

(بهار 1389)

1669-1673
26 Influence of Tiron concentration on dispersability and sintering behavior of hydroxyapatite

in an aqueous system

Navizi

Salahi Ghafari Mobasherpour

Ceramics International 2010

Vol.36

(بهار 1389)

1945-1949
27 Improvement in dispersion

properties on graphite powder by Al(OH)3 coating through

turbidimetry measurements

Majidian

Salahi

Schmidt

Refractories worldforum April 2010

Vol.2

(بهار 1389)

107-109
28 Removal of divalent cadmium

cations by means of synthetic

nano crystallite hydroxyapatite

Mobasherpour

Salahi

Pazuki

Desalination 2011

266

(تابستان 1389)

142-148
29 Removal of nickel (II) from aqueous solutions by using nano-crystalline calcium hydroxyapatite Mobasherpour

Salahi

Pazuki

J.Saudi Chemical Soc. 2011

(اسفند 89)

15 112-105
30 Effect of MWCNTs dispersion

on the microstructure of

sol-gel derived hydroxyapatite

Jafarpour

Nemati

Salahi

Amin

Int.J.Nanosci.

Nanotechnol.

Vol.6,

June 2010

(اسفند 89)

2

 

124-114
31 Formation of molybdenum

oxide-whiskers during heating compressed powder

Shafiei

Salahi

Tayebifard

Int.J.Nanosci.

Nanotechnol

Vol.6,

June 2010

(اسفند 89)

3 153-150
32 Effect of heat treatment on

grain growth of nanocrystalline hydroxyapatite powder

Mobasherpour

Salahi

J.Cer.Sci.Tech Vol.2

April 2011

(فروردین 90)

2 124-119
33 Stability evaluation of alumina-zircon-silicon carbide suspensions

by applied of DLVO theory

Majidian

Ebadzadeh

Salahi

Ceramics

International

Vol.37

July 2011

(تیر 90)

2945-2941
34 Removal of divalent nickel cations from aqueous solution bymulti-walled carbon nano tube:

equilibrium and kinetic process

Mobasherpour

Salahi

Ebrahimi

research on chemical intermediates Vol.38

2012

(مهر 1391)

 

2212-2205
35 Effect of combination on properties

of Cu-Ag nanocomposites synthesized

by heat treatment

Shafiei

Salahi

Tayebifard

IJE Transaction B:

Applications

2010

Vol.23

(تابستان 90)

3-4 209-213
36 Hardness and tensile strength study

on Al356-B4C composites

Mazahery

Shabani

Salahi

Rahimipour

Tofigh

Razavi

Mater.Sci.Tech

 

2012

Vol.28

5 638-634
37 Effect of SiC additions on microstructure, mechanical properties and thermal shock behavior of alumina-mullite-zirconia composites Majidian

Ebadzadeh

Salahi

Mater.Sci.Eng.A 2011

(پاییز 1390)

 

530 585-590
38 Potential of nanocrystalline hydroxyapatite for lead (II) removal from aqueous solutions: thermodynamic and adsorbtion isotherm study Mobasherpour

Salahi

Pazuki

African.J.of pure and App.Chem. Vol. 5

2011

(زمستان90)

5 383-392
39 Effect of heat treatment on grain growth of nanocrystalline tricalcium phosphate powder synthesized via the precipitation method Mobasherpour

Salahi

Manafi

Darvishi

Mater.Sci.Poland

 

Vol.29

2011

 

3 203-208
40 Comparative of removal of Pb+2,Cd+2 and Ni+2 by nano crystalline hydroxyapatite from aqueous solutions: adsorbtion isotherm study Mobasherpour

Salahi

Pazuki

Arabian.J.Chem Vol.5

2012

439-446
41 Solubility study in Ag-Cu binary system prepared

by ball milling process

Shafiei

Salahi

Tayebifard

Int.J.Nanosci.

Nanotechnol

Vol. 8

2012

2 105-110
42 Microstructural development and mechanical properties of nanostructured copper reinforced

with SiC nanoparticles

Akbarpour

Salahi

Alikhani-hesari

Kim

Simchi

Materials Science and Engineering A

 

568

(2013)

(بهار 1392)

33-39
43 Fabrication, characterization and mechanical properties of hybride composites of copper using nanoparticles of SiC

and carbon nanotubes

Akbarpour

Salahi

Alikhani-hesari

Kim

Simchi

Materials Science and Engineering A

 

572

(2013)

(بهار 1392)

83-90
44 Synthesis and characterization

of β-tricalcium phosphate coating

on zirconia toughened aluminum

by biomimetic method

Esfahani

Nemati

Salahi

Adv. App. Ceram. 2013

(بهار 1392)

140-145
45 Effect of nanoparticle content on the microstructural and mechanical

properties of nano-SiC dispersed bulk ultrafine-grained

Cu matrixcomposites

Akbarpour

Salahi

Alikhani-hesari

Kim

Simchi

Mater. And Design 2013

(بهار 1392)

887-881
46 Removal of nickel from aqueous solution by nano Hydroxyapatite originated Persian Gulf corals Zamani

Salahi

Mobasherpour

Canadian Chemical Transaction اکتبر 2013

مهر 1392

1 190-173
47 Investigation of pre-milling effect on synthesis of Ti5Si3 prepared by MASHS, SHS and MA Kasraey

Tayebi-fard

Salahi

J. Mater. Eng. Performance اکتبر 2013

مهر 1392

48 Synthesis and properties of

MWCNT-HAp composites

via sol-gel technique

Jafaripour

Nemati

Salahi

 

Iran. J. Mater.Eng. اکتبر 2013

مهر 1392

Vol 10

2 57-63
49 Stability properties of alumina-zircon SiC suspensions by adsorbtion of Dolapix onto the particles Majidian

Ebadzadeh

Salahi

J. Ceram. Proc. Resea. Vol.14

2012

(1392)

3 342-348
50 Antibacterial effect of polymers impregnated by nano silver manufactured as computer parts Mokhtari

Salahi

Mehrpour

Asgari

Heidarpour

Shokrollahi

J.Pure and appl. Microbio. Vol.7

2013

(1392)

3 2213-2218
51 Research on the batch and fixed-bed column performance of red mud adsorbtion for lead removal Mobasherpour

Salahi

Asjodi

Canadian Chemical Transaction Vol. 2

(پاییز 1392)

 

1 83-96
52 Mechanical and morphological properties of  polypropylene/nano

α-Al2O3 composites

Mirjalili

Chuah

Salahi

Hindawi publishing J.

The world scientific J.

2014

(1392)زمستان

1-12
53 A method for the formation

of intergranular crystalline phases

in liquid phase sintering

Ghaffari

Salahi

Golestani fard

Int. J. Mater. Res. 2014

(1393)

بهار

105 974-968
54 Effect of substitution by Al

on microstructure and synthesi behavior of Ti5Si3 based alloys fabricatd by mechanically activated self-propagating

high-temperature synthesis

Kassraee

Tayebifard

Salahi

Adv. Pow. Tech. 2014

(بهار 1393)

25 890-855
55 Sorbtion of Bi+3 from acidic solutions using nano-hydroxyapatite extracted from Persian Golf Zamani

Salahi

Mobasherpor

Res. Chem Intermed 2014

(بهار 1393)

40 1770-1753
56 Sintering behavior and mechanical properties of alumina/zirconiamultilayers composite via nano-powder processing Salahi

Esfahani

Mobasherpor

Bijarchi

Taheri

Ceramics Inter. 2014

(تابستان 1393)

40 2722-2717
57 Influence of zinc incorporation into non-stoichiometric hydroxyapatite

on zeta potential

Esfahani

Salahi

Tayebifard

Rahimipour

Keyanpour

Adv.App.Cearm. Vo. 113

2014

(تابستان 1393)

 

5 281-275
58 Influence of zinc incorporation on microstructure of hydroxyapatite to characterize the effect of pH and calcinations temperature Esfahani

Salahi

Tayebifard

Rahimipour

Keyanpour

J.Asian. Ceram. Soc Vol. 2

2014

(تابستان 1393)

 

248-252
59 Thermodynamics and kinetics of adsorbtion of Cu (II) from aqueous solution onto multi walled

carbon nanotubes

Mobasherpour

Salahi

Ebrahimi

J.Sau.Chem.Soc Vol.18

2014

پاییز 1393))

801-792
60 Effect of alumina substitution on porosity and thermal expansion of tiaxial porcelain-like body Ghaffari

Salahi

Rajabi

J. Ceram. Sci. and Tech. Vol.5

2014

(پاییز 1393)

4 292-287
61 Optical and structural properties of TiO2 nanocomposite doped by Si and Cu at high temperature Najibi

Dousi

Kaleji

Salahi

Opt.Quant. Electron Oct. 2014

(پاییز 1393)

62 Protein adsorption on electrospun zinc doped hydroxyapatite containing nylon 6 membrane:

Kinetics and isotherm

Esfahani

Prabhakaran

Salahi

Tayebifard

Rahimipour

Keyanpour

J.Coll.Inter.Sci. Vol.443

(2015)

(زمستان 1393)

152-143
63 Effect of heating rate on structural and optical properties  of Si and Mg co-doped ZrO2 nanopowders Najibi

Kaleji

Salahi

Opt.Quant. Electron Jul.2015

(بهار 1394)

47 1195-1187
64 Comparison of optical and structural properties of Cu doped and Cu/Zr co-doped TiO2 nanopowders calcined at various temperatures Najibi

Kaleji

Salahi

Hoseinabadi

J.Sol.Gel

Sci. & Tech.

Feb. 2015

(بهار 1394)

74 773-765
65 Effect of open porosity on flexural and hardness of ZrB2-based composites Balak

Zakeri

Rahimipour

Salahi

Nasiri

Ceram. Inter May 2015

(بهار 1394)

41 8319-8312
66 Taghuchi design and hardness optimization of ZrB2-base composites reinforced with chopped carbon fiber and different additives

and prepared by SPS

Balak

Zakeri

Rahimipour

Salahi

J. Alloys and Compound May 2015

(بهار 1394)

639 625-617
67 Microstructural characterization and consolidation of severely deformed copper powder reinforced with multiwalled carbon nanotubes Akbarpour

Salahi

Acta  Physca polonica A June 2015

(تابستان 94)

Vol.127

6 1726-1722
68 Effect of curing condition on the surface characteristics of two-pack polyurethane coatings containing low surface energy additive Esmaeilpour

Nirumand

Monshi

Salahi

Ramezanzadeh

Soft Mater. June

2015

(تابستان 1394)

13 149-144
69 Removal of reactive red 141 dye from aqueos solution by titanium hydroxyapatite pellets Asjadi

Salahi

Mobasherpour

J. Disper.Sci. and tech. Sep. 2015

(تابستان 1394)

 

37 22-14
70 Titanium and fluoride co-substitutiion in hydroxyl apatite Asjadi

Salahi

Mobasherpour

Adv. Ceram. Prog Summer 2015

(تابستان 1394)

2 23-18
71 Electrospun nylon 6/zinc doped hydroxyapatite membrane for protein separation:mechanism of fouling

and blocking model

Esfahani

Prabhakaran

Salahi

Tayebifard

Rahimipour

Keyanpour

Ramakrishna

Mater.Sci. and Eng. Oct. 2015

(پاییز 1394)

59 428-420
72 The role of surface energy reducing agent in the formation of self-induced nanoscale surface features and wetting behavior of polyurethane coatings Esmaeilpour

Nirumand

Monshi

Ramezanzadeh

Salahi

Prog. Orga. Coat. Jan 2016

(بهمن 1394)

90 323-317
73 Synthesis of ZrB2-SiC-ZrC nanocomposite by spark plasma sintering in ZrSiO4/B2O3/C/Mg system Emami

Salahi

Zakeri

Tayebifard

Ceram. Inter. Feb 2016

(اسفند 1394)

42 6586-6581
74 Fabrication and characterizationof copper-alumina nanocomposites prepared by high-energy fast milling Salahi

Rajabi

Mater.Sci. Tech. Feb 2016

(اسفند 1394)

 
75 Facile preparation of mesoporous

γ-alumina nanoparticles with shigh surface area via sol-gel method and their effeciency for the removal of lead from aqueous solution

Siahpoosh

Salahi

Hesari

Mobasherpour

Bull. Soc. Royal. Sci. Aug 2016

Vol. 85

(تابستان 1395)

911-890
76 Synthesise of γ-alumina nanoparticles with shigh surface area via sol-gel method and their performance for the removal of nickel from aqueous solution Siahpoosh

Salahi

Hesari

Mobasherpour

 

 

Bull. Soc. Royal. Sci. Aug 2016

Vol. 85

(تابستان 1395)

934-912
77 Microstructural and Compressibility of SiC Nanoparticles Reinforced Cu Nanocomposites Powders processed by High Energy Mechanical Milling Akbarpour

Salahi

Alikhani-hesari

Simchi

Kim

Ceramics International 2014

 

960-951
78 Structural and morphological analysis of zinc incorporated non-stoichiometric hydroxyapatite nano powders Esfahani

Salahi

Tayebifard

Rahimipour

Keyanpour

REVISTA

MATERIA

2016

Vol.3

(پاییز 1395)

3 576-569
79 Effect of composition on spark plasma sintering of ZrB2-SiC-ZrC nanocomposite synthesized by MASPSyn Emami

Salahi

Zakeri

Tayebifard

 

Ceramics International اکتبر 2016

(پاییز 1395)

43 115-111
80 Fabrication and characterization of Hydroxyapatite-Carbon Nano Tubes Composites Salahi

Rajabi

American Journal of Nano Sciences دسامبر 2016

(زمستان 1395)

Vol.2

4 45-41
81 Synthesis, characterization and application of pH-sensitive CoFe2O4/reduced graphen oxid (RGO) nanocomposite in a circular photocatalytic reactor for Reactive Red 141 removal of watewater Sakhaei

Salahi

Olya

Mobasherpour

Res. Chem.Intermed ژانویه 2017

(زمستان 1396)

82 Investigation of Effective Parameters on Densification of ZrB2-SiC Composites Using Taghuchi Method Balak

Zakeri

Rahimipour

Salahi

Kafashan

Advanced Ceramic Processing 2016

Vol.2

(پاییز)

(1395)

2 14-6
83 Removal of Organic Dyes From Contaminated Water Using CoFe2O4/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Sakhaei

Salahi

Olya

Mobasherpour

Iran. J. Mater.Sci.Eng. 2016

Vol.13

(زمستان 1395)

4 76-71
84 Evaluation of dynamic viscosity and rheological properties of ceramic materials during liquid phase sintering by numerical-experimental procedure Yaghubi

Salahi

Taati-Asl

Int. J. App. Ceram. Tech 2017

(خرداد 1396)

14-1
85 Evaluation of rheological and thermal behavior of ceramic materials during liquid phase sintering with numerical-experimental procedure Yaghubi

Salahi

Taati-Asl

J.Ceram.Sci.Tech. 2017
86 Spark plasma sintering behavior of hydroxyapatite-titanium

Nano-composites

Rastgoo

Razavi

Salahi

Mobasherpour

J.Aust.Ceram.Soc 2017 53 455-449
87 Facile synthesise of γ-alumina nano particles via the sol-gel method in presence of various solvents Siahpoosh

Salahi

Hesari

mobasherpour

Sigma J. Eng. & Nat. Sci. 2017 3 456-441
88 Study of Si and B4C antioxidants effects on the mechanical properties of MgO-SiO2-SiC-C ramming refractory by SiC whiskers formation Nikkhah

Salahi

Razavi

J.Aust.Ceram.Soc 2017
89 The use of the d-optimal mixture design to develop a novel refractory ramming mix of the MgO-SiO2-SiC-C system for blast furnace

pig iron runners

Nikkhah

Salahi

Razavi

Ref. Indus. Ceram 2017

Vol.58

4 38-34
90 Applicationof thermochemistry and

X-ray semi-quantitative phase analysis in forsterire powder synthesis by solid state reaction of magnesium oxide and Mg-chlorite

Nikkhah

Salahi

Razavi

Trans.Ind.Ceram.Soc. Vol.76

2017

3 7-1
91 Effect of Al2O3 ceramic binder on mechanical and microstructure properties of spark plasma sintered WC-Co cermets Fazili

Nikzad

Razavi

Salahi

Int.J.Ref. Met.& hard Mater. 2017 195-189
92 Modelingand optimization of sodium silicate based silica aerogel synthesis using response surface methodology

 

S.Mirzaey

Salahi

Khanlarkhani

Micro.and Nano Let. 2018

(بهار 1397)

4-1
93 Self-propagating high-temperature synthesis of Ti3AlC2 MAX phase from mechanicall-activated Ti/Al/graghite powder mixture Akhlaghi

Tayebifard

Salahi

Shahedi-Asl

Schmidt

Ceram. Int. 2018

(بهار 1397)

44 9678-9671
94 Potential of nano crestalline calcium hydroxyapatite for Tin(II) removal from aquros solutions: equilibria an kinetic process Ghahramani

Mobasherpour

Salahi

Ebrahimi

Manafi

Keramatpour

Arab. J.Che. 2017

(تابستان 1396)

10 471-461
95 Finite element simulation of pyroplastic deformation, anisotropic shrinkage and heterogenous densification for ceramic material during liquid phase sintering process Yaghubi

Salahi

Taati

J. Adv. Mater. Proc. Vol. 5

2017

(تابستان 1396)

3 52-45
96 Synthesis, optical and magnetic properties of a new nanocomposite HAp/CoFe2O4/RGO Sakhaei

Salahi

Olya

Mobasherpour

Micro.and Nano Let. Vol.12

(زمستان 1396)

12 923-920
97 Kinetic, isotherms and thermodynamic modeling of Mn+2 and Zn+2 single and binary removal using mercapto functionalized silica aerogel S.Mirzaey

Salahi

khanlarkhani

J.Dis.Sci.Techno (تابستان 1397)
98 Spark plasma sintering of

TiAl-Ti3AlC2 composites

Akhlaghi

Tayebifard

Salahi

Shahedi-Asl

Ceram.Inter Oct. 2018

(پاییز 1397)

44 21764-21759
99 Preparation of mullite from alumina/aluminum nitrate and kaolin clay through spark plasma

sintering process

Karimi

Ebadzadeh

Salahi

Ceram.Inter Oct. 2018

(پاییز 1397)

44 21053-21066
100 Investigation of MWCNTs addition on mechanical properties of cordierite glass-ceramic composites Salahi

Ebadzadeh

Faeghinia

Int. J. Mater. Res Feb.2019

(اسفند 1397)

110 174-177
101 Preparation mullite/Si3N4 composites by reaction spark plasma sintering and their characterization Karimi

Salahi

Ebadzadeh

 

Ceram.Inter Feb.2019

(اسفند 1397)

45 5367-5383
102 Effect of milling time on the characteristics of Al-2/5 wt% AlN

nanopowders via mechanical alloying process

Salahi

Rajabi

J. Miner. Met. and Mater. Eng. Dec.2018

(دی 1397)

4 40-35
103 Taguchi design for optimization of structural and mechanical properties of

hydroxyapatite-alumina-titanium nanocomposite

Ebrahimi Mobasherpour

Barzegar Shirani

Mansoorian Oroojia Khataeed Changtong Salahi

Ebadzadeh

Ceramics International Feb. 2019

(فروردین 98)

45 10105-10097
104 A novel ZrB2-based composite manufactured with Ti3AlC2 additive Shahedi asl

Nayebi

Akhlaghi

Ahmadi

Tayebifard

Salahi

Shokuhimehr

Mohammadi

Ceramics International Sept.2020

(شهریور 1399)

اطلاعات آموزشي

ردیف
عنوان رساله دکترا
شناسه

 

سمت
نام دانشجو
محل
تاريخ‌
1 بررسی پارامترهای موثر بر سنتز و تعیین ویژگی­های نانولوله­ های کربنی با روش

ترمومکانیکی

388573 استاد مشاور صاحبعلی

منافی

پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 1/10/1385

تا 1/8/1387

(تاریخ دفاع: 14/2/1389)

2 ريخته­گري دوغابي کامپوزیت­های Al2O3-ZrO2-Mullite-SiC

و تأثیر نانوذرات آلومينا و کاربید سيليسیم

بر خواص آن

388675 استاد مشاور هودسا

مجیدیان

پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/2/87

تا 30/4/89

(تاریخ دفاع: 25/3/1390)

3 حذف فلزات سنگين از محلول­هاي آبي پساب­هاي صنعتي به ­کمک هيدروكسي آپاتيت نانو بلورين 388873 استاد راهنما ایمان

مباشرپور

پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 9/9/1388

تا 28/9/1389

(تاریخ دفاع: 28/9/1389)

4 بررسی خواص مکانیکی و پایداری حرارتی نانوکامپوزیت Cu/SiC-CNT تهیه شده به ­روش آلیاز سازی مکانیکی و متالورژی پودر 488971 استاد راهنما محمد رضا اکبرپور پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/4/1389

تا 30/11/1390

(تاریخ دفاع: 20/3/1392)

5 اثر افزودن نانوآلومینا بر سینتر در حضور فاز مایع کاربید سیلیسیم 388975 استاد راهنما مهران

غفاری

پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 28/10/1389

تا 30/11/1391

(تاریخ دفاع: 29/10/93)

6 تهیه و شناسایی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت آلاییده شده با تیتانیم و نانوذرات مغناطیسی برای کاربردهای فوتوکاتالیستی 381391055 استاد راهنما فاطمه عسجدی پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 10/10/1391

تا 31/4/1393

(تاریخ دفاع: 10/5/1394)

7 ساخت و بررسی نانوغشای هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری/ پلیمر به­ روش الکتروریسی جهت تصفیه خون 381391051 استاد راهنما حمید

اصفهانی

پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 25/4/1391

تا 25/4/1393

(تاریخ دفاع:  18/8/1393)

8 تاثیر رزین تعویض یونی، پوسته بادام، بنتونیت و هیدروکسی آپاتیت در مقیاس­های نانو و میکرو بر شوری­زدایی آب آبیاری  

—–

استاد

مشاور

سید محمد جواد میرزایی دانشگاه

شهر کرد

(تاریخ دفاع:

20/6/1392)

9 تهیه نانوکامپوزیت

هیدروکسی آپاتیت/گرافن اکسید

کاهش یافته/ فریت و بررسی عملکرد آن در حذف رنگ­های آزو

381392059 استاد

راهنما

فاطمه

سخایی

پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 14/7/1392

تا 14/11/1394

(تاریخ دفاع: اردیبهشت 1396)

10 سنتز نانوکامپوزیت­های فوق دما بالای ZrB2-SiC-ZrC به­ روش

MA-SHS و سینتر آن­ها به­ روشSPS

381393050 استاد

راهنما

سید محسن

امامی

پژوهشگاه

مواد و انرژي

(از 11/3/1393

تا 31/6/1395)

(تاریخ دفاع: آذر 1395)

11 بررسی فرایند جذب کاتیون­های سرب، نیکل و آرسنیک

به­ کمک نانوذرات γ-آلومینای تهیه شده به­ روش سل- ژل

381393051 استاد

راهنما

سید مهدی سیاهپوش پژوهشگاه

مواد و انرژي

(از 31/4/1393

تا 31/6/139595)

(تاریخ دفاع: اسفند 1396)

12 نقش نقره و فسفر در نانوکامپوزیت‌های آئروژل سیلیکا- تیتانیا برای حذف همزمان منگنز و روی و مواد رنگ‌زا از محلول‌های آبی 381394050 استاد

راهنما

سید سعید میرزایی پژوهشگاه

مواد و انرژي

(از 10/12/1393

تا 31/6/1394)

(تاریخ دفاع: شهریور 97)

13 بررسی مکانیزم سنتز فورستریت و کاربرد آن در جرم­های کامپوزیتی فورستریت-کربن و نقش آنتی اکسیدان­های C4 Bو Si

بر خواص آن

381393054 استاد

راهنما

امیر جواد نیکخواه پژوهشگاه

مواد و انرژي

(از 19/11/1393

تا 31/6/1395)

(تاریخ دفاع: 26/2/1397)

14 پيش­بيني طراحي و تصحيح تغییر شکل پايروپلاستيك بدنه­ هاي سراميكي در هنگام فرایند سينتر، به ­كمك آناليز اجزای محدود 381394052 استاد

راهنما

حامد

یعقوبی نصرآبادی

پژوهشگاه

مواد و انرژي

(از 31/1/1394

تا 31/6/1395)

(تاریخ دفاع: بهمن 1396)

15 مطالعه نقش شيمي و فيزيک سطح بر رفتار ترشوندگي پوشش­هاي نانوکامپوزيتي

پايه پلي­ اورتان

381393001 استاد مشاور مریم

اسمعیل­پور گنجی

دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشگاه

مواد و انرژي

(از 6/7/1393

تا 7/1/1394)

(تاریخ دفاع: 1394)

16 ساخت پوشش­های

هیدروکسی آپاتیت– تیتانیم جهت کاربردهای پزشکی با استفاده از فرایند SPS

381394051 استاد راهنما محمدجواد

راستگو

پژوهشگاه مواد و انرژی (از 10/12/1393

تا 31/6/1395)

(تاریخ دفاع: 10/9/1397)

17 ساخت و مشخصه­یابی کامپوزیت

SiC-ZrB2 تقویت شده با

الیاف کربن خرد شده به­ روش SPS

و ارزیابی خواص مکانیکی آن

381392060 استاد مشاور زهره

بلک

پژوهشگاه مواد و انرژی (از 31/4/1393

تا30/11/1393)

(تاریخ دفاع 19/3/1394)

18 بررسی نسبت ترکیب و عوامل مؤثر بر احتراق خودپیشرونده فعال‌شده مکانیکی (MASHS) در تهیه نانوکامپوزیت هیبریدی  TiAl-Tin+1AlCn-Al2O3 481394051 استاد راهنما مریم

اخلاقی شیشوان

پژوهشگاه مواد و انرژی (از 28/7/1394 تا 31/6/1395)

(تاریخ دفاع: شهریور 1397)

19 ساخت، بررسی و مشخصه ­یابی

کامپوزيت زمينه مولايت تقويت شده با

ذرات سیلیکون نیترید (Si3N4) به ­روش­های مرسوم، سینتر مايکروويو و سینتر جرقه پلاسما (SPS) با هدف بهبود عملکرد

عایق­های حرارتی مورد استفاده در صنعت

381396051 استاد راهنما ابراهيم کريمي سعيدآبادی پژوهشگاه مواد و انرژی (از 1/8/1396

تا 1/8/1398)

(تاریخ دفاع: مهر 1399)

20 کاهش بار آلودگي مواد رنگ­زاي اسيد رد 18 و ري­اکتيو بلو 19 از فاضلاب صنايع نساجي به ­وسيله فرايند اکسيداسيون پيشرفته در سيستم عمليات راکتور پيوسته چرخشي پوشش نانو 157505879610002 استاد مشاور رویا مرادی پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال از 4/11/1396

تا 20/11/1398

(تاریخ دفاع: 20/11/1398)

21 تهیه آب شیرین از رطوبت هوا در رطوبت‌های پایین با استفاده از ترکیب بر پایه زئولیت‌ها   استاد راهنما علی مهدیخانی پژوهشگاه مواد و انرژی از مرداد 1399تا

مرداد 1401

(در حال کار)

22 حذف جیوه از پسماندهای دارای جیوه با استفاده از روش­ پیرولیز و جذب سطحی،

به­ کمک مواد نانو جاذب معدنی

  استاد راهنما لیلا

کرم­زاده

پژوهشگاه مواد و انرژی از مرداد 1399تا

مرداد 1401

(در حال کار)

23 مرحله تهیه پروپوزال   استاد راهنما محمد

خزعلیان

پژوهشگاه مواد و انرژی مرحله تهیه پروپوزال

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
شناسه

 

سمت
نام دانشجو
مقطع
محل
تاريخ‌
1 بررسي و ساخت گلوله‌هاي آسيا

از جنس كامپوزيت فروتيك

378075 استاد مشاور سعيد

ارجمند

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از10/10/1380

تا 26/6/1382

(تاریخ دفاع:

مهر 1382)

2 ساخت و

بهينه­ سازي

ويژگي­هاي فيزيكي تراشنده‌هاي سراميكي

بر پايه اكسيد آلومينيم

378371 استاد راهنما پرستو

كيوانفر

كارشناسي ارشد سرامیک
پژوهشگاه
مواد و انرژي

 

از 1/1/1383

تا 26/6/1384

(تاریخ دفاع:

مهر 1384)

3 بررسی تاثیر مینرالایزر

بر سنتز رنگدانه صورتی کرال

 

378473 استاد راهنما اعظم

موسوی کاشی

كارشناسي ارشد سرامیک
پژوهشگاه
مواد و انرژي
از 1/5/1384

تا 30/11/1385

(تاریخ دفاع: 13/12/1385)

4 بررسی پارامترهای موثر بر تهیه کامپوزیت­ نانوساختار Al-Al2O3 378480 استاد راهنما سید سلمان رضوی كارشناسي ارشد سرامیک
پژوهشگاه
مواد و انرژي
از 1/7/1384

تا 30/4/1386

(تاریخ دفاع: 10/6/1386)

5 تهیه و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه Al تقویت شده

به­ وسیله فاز سرامیکی AlN

 

 

استاد راهنما حمید

عبدلی

كارشناسي ارشد مواد
دانشگاه
صنعتی شریف
از 30/11/1384

(تاریخ دفاع: 25/10/1386)

6 رفتار مکانیکی کامپوزیت­های هیدروکسی آپاتیت تقویت شده

با نانولوله ­های کربنی

378571 استاد راهنما میثم

زردکوهی

کارشناسی ارشد سرامیک
پژوهشگاه
مواد و انرژي
از 1/3/1385

تا 30/4/1386

(تاریخ دفاع: 6/9/1386)

7 ساخت و بررسي خواص مكانيكي

نانوكامپوزيت­های پايه فلزي

مس– آلومينا تهیه شده با استفاده

از آسياب پر انرژي

378672

 

استاد راهنما اشکان

موتمن

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 15/1/1386

تا 1/12/1386

(تاریخ دفاع: 26/1/1387)

8 ساخت قطعات هیدروکسی آپاتیت

به­ روش ریخته­ گری دوغابی

378676

 

استاد راهنما تورج

نویزی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 1/1/1386

تا 30/11/1386

(تاریخ دفاع: 23/6/1387)

9 بررسی اثر میکروسیلیس

بر استحکام بتن سبک پرلیتی

 

استاد راهنما سمیه

لطفی

كارشناسي ارشد سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات از 1/1/1386

تا 31/6/1387

(تاریخ دفاع: 24/11/1387)

10 بررسی عوامل موثر بر سنتز پودر

نانوساختار Fe3Mo3C

با روش فعال­سازي مكانيكي

378679 استاد راهنما بابک

مظفری

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 1/4/1386

تا 1/2/1387

(تاریخ دفاع: 23/7/1387)

11 عوامل مؤثر بر سنتز پودر

نانوكامپوزيتي FeAl-Al2O3

با روش آلياژسازي مكانيكي

378680 استاد راهنما ژاله

پورحسینی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 1/4/1386

تا 1/12/1386

(تاریخ دفاع: 1/3/1387)

12 ساخت کامپوزیت­های

شیشه-سرامیکی

کوردیریت- نانوتیوب کربن و ارزیابی ویژگی­های مکانیکی و الکتریکی آن

378772 استاد راهنما حسن

مرادی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 6/3/1387

تا 30/11/1387

(تاریخ دفاع: 3/6/1388)

13 ساخت لعاب ضد باكتري با استفاده

از نانوذرات نقره و مس

 

378771 استاد راهنما مجتبی

نقوی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 6/3/1387

تا 30/11/1387

(تاریخ دفاع: 22/6/1388)

14 سنتز نانوکامپوزیت مس- نقره

به­ روش آلیاژسازی مکانیکی

و ارزیابی ویژگی مکانیکی آن

778777 استاد راهنما سید محمد مهدی شفیعی كارشناسي ارشد نانو پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 15/7/1387

تا 20/6/1388

(تاریخ دفاع: 17/12/1388)

15 نقش ذرات نانوآنتی­باکتریال در مواد اولیه ساخت تجهیزات جانبی رایانه­ ها و بررسی ویژگی آنتی­ باکتریال آن­ها 778781 استاد راهنما مهدی

عسکری

كارشناسي ارشد نانو پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 11/9/87

تا 20/6/88

(تاریخ دفاع: 19/10/1388)

16 بررسی اثر عناصر افزودنیTi   وCr

بر ساختار و برخی خواص مکانيکی ميکرو و نانوکامپوزيت­های

آلومينايد آهن/ آلومينا

استاد راهنما علی

خضرائیان وفادار

كارشناسي ارشد مواد دانشگاه

صنعتی شریف

تاریخ دفاع

27/10/1388

17 تولید میکرو و نانوکامپوزیت­های زمینه آلومیناید آهن/زیرکونیا

به­ روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیاب مکانیکی

استاد راهنما اشكان  كربلايي حسن كاشاني كارشناسي ارشد مواد دانشگاه

صنعتی شریف

تاریخ دفاع

27/10/1388

18 تولید نانوکامپوزیت­های آلومیناید آهن/ آلومینا به­ روش

آلیاژسازی مکانیکی– واکنش درجا و بررسی ساختار میکروسکوپی

و برخی خواص مکانیکی آن­ها

استاد راهنما آرش

فارغی

كارشناسي ارشد مواد دانشگاه

صنعتی شریف

تاریخ دفاع

27/10/1388

19 تولید نانوکامپوزیت

Mg/MgO Mg2Cu به ­روش واکنش درجا و بررسی ساختار و خواص مکانیکی آن

استاد راهنما محمد

همتی­کیا

كارشناسي ارشد مواد دانشگاه

صنعتی شریف

تاریخ دفاع

28/10/1388

20 پوشش ­دهی هیدروکسی آپاتیت

روی نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا

به­ روش محلول رسوبی

استاد

مشاور

حمید

اصفهانی

 

كارشناسي ارشد سرامیک دانشگاه

صنعتی شریف

تاریخ دفاع

28/9/1388

21 ساخت و ارزیابی ریزساختار

و استحکام مکانیکی بدنه­ های SiC پیوند رسی

به­ کمک مواد رسی داخلی

استاد راهنما طاهره

عارف عشقی

كارشناسي ارشد سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تاریخ دفاع

7/12/1389

22 بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت­های مولایت-سیلیکون کربید به­کمک فرایند

سینتر دو مرحله­ ای

378860 استاد راهنما سید سعید میرزایی كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 13/7/1388

تا 15/6/1389

(تاریخ دفاع: 16/7/1390)

23 اثر نانوکربید سیلیسیم

بر خواص کامپوزیت­های

آلومینا-مولایت –زیرکونیا

تهیه شده به­ روش ریخته­ گری ژل

378954 استاد راهنما صلاح الدین ایصافی كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/4/1389

تا 30/11/1390

(تاریخ دفاع: 1/8/1391)

24  اثر نانوذرات آلومینا و میکروذرات تیتانیم بر ریزساختار

و خواص مکانیکی سرامیک­های

هیدروکسی آپاتیتی

378955 استاد راهنما محسن ابراهیمی كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/4/1389

تا 31/4/1390

(تاریخ دفاع: 15/7/1391)

25 ساخت ممبران­های

هیدروکسی آپاتیتی به­ روش

ریخته­ گری دوغابی

378953 استاد راهنما بابک

عابدینی عربانی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/4/1389

تا 31/4/1390

(تاریخ دفاع: 20/6/1391)

26 ساخت و بررسی ویژگی­های نانوکامپوزیت ژئوپلیمر- خاکستر سبوس برنج 378964 استاد راهنما بهنام

آزموده

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/4/1389

تا 31/4/1390

(تاریخ دفاع: 31/4/1391)

27 پایدار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت­های

تیتانات آلومینیم-مولایت

378957 استاد راهنما شاداب

لشکری

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/4/1389

تا 31/4/1390

(تاریخ دفاع: 20/12/1390)

28 سنتز  سیلیساید تیتانیم به­ روش  MASHS  و بررسی افزایش

Alبر چگالش و ویژگی­های فازی

و ریزساختار ترکیب نهایی

321390053 استاد راهنما کیان

کسرائی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 11/8/1390

تا 31/4/1391

(تاریخ دفاع: 13/7/1392)

29 حذف فلزات سنگین آرسنيك، نيكل، بيسموت و آلومینیم از محلول­هاي آبي به­ وسيله هيدروكسي آپاتيت

تهيه شده از منابع طبيعي

371390051 استاد راهنما سعید

زمانی

كارشناسي ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 23/5/1390

تا 31/4/1391

(تاریخ دفاع:

21/9/1391)

30 بررسی خواص رئولوژیکی دوغاب­های SiC/Si جهت تهیه کامپوزیت­های دو جزیی SiC/Si3N4 371392058 استاد راهنما شهره شهرستانی کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 14/7/92

تا 31/6/1393

(تاریخ دفاع 12/12/93)

31 سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت پایه تیتانیابه همراه افزودنی

همزمان Si و Zr

379201 استاد راهنما نصرالله نجیبی

ایلخچی

کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی  و دانشگاه ملایر تاریخ دفاع

شهریور 1392

32 سنتز دما پایین کاربید بور با خلوص بالا با استفاده از مواد اولیه پلیمری 371394069 استاد راهنما سید فرید الدین فیض کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 20/8/1394

تا 31/6/1395

(تاریخ دفاع:

(31/6/1395)

33 بررسی اثر توزیع اندازه ذرات و استفاده از زیرکونیای کلوییدی

به ­عنوان سیستم اتصال در جرم­های دیرگداز پاشیدنی کم­ سیمان و

فوق­ کم­ سیمان زمینه آلومینایی

بر مقاومت به خوردگی سرباره  فولاد

371394067 استاد راهنما مصطفی عبادی کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 20/8/1394

تا 31/6/1395

(تاریخ دفاع:

(31/6/1395)

34 طراحی پارامترهای موثر بر جذب یون های Cd2+/Pb2+ از محلول­های آبی توسط نانوکامپوزیت

γ-آلومینا/بنتونیت

با روش سطح پاسخ

371394054 استاد مشاور زهرا اشرفی کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 20/8/1394

تا 31/6/1395

(تاریخ دفاع:

(25/11/1395)

35 تاثیر و مقایسه  بایندرهای سرامیکی

و فلزی میکرو و نانو ساختار بر رفتار سینتر و خواص مکانیکی کاربید تنگستن

371394053 استاد مشاور علی فضیلی کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژي

از 20/8/1394

تا 31/6/1395

(تاریخ دفاع:

(5/11/1395)

36 سنتزهیدروترمال نانوکامپوزیت زئولیت – کربن از مواد اولیه مختلف برای ساخت الک مولکولی برای جداسازی گازی 371394064 استاد مشاور امید اکبری کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژی

از 20/8/1394

تا 31/6/1395

(تاریخ دفاع:

(31/6/1395)

37 بررسی اثر افزودنی های NaF  و MgCl2.6H2O  بر روی ساخت و خواص داربست­های نانوکامپوزیت HA/Al2o3 —– استاد مشاور علیرضا کفاشیان مروستی کارشناسی ارشد سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد یزد)

از

10/11/1394

تا

11/1/1396

38 اصلاح سطحی آئروژل سیلیکا

برای افزایش

آب­ گریزی و سطح ویژه به منظور حذف

آلودگی­های آلی (نفتی)

—- استاد راهنما پریا آرمین کارشناسی ارشد سرامیک

 

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم و تحقیقات)

از مرداد 1395

تا

شهریور 1396

39 سنتز و سینتر کامپوزیت های آلومینا-مولایت-زیرکونیا با توزیع یکنواخت فازهای تقویت کننده ۳۷۱۳۹۵۰۶۳ استاد مشاور علی خرسند کارشناسی ارشد سرامیک

 

پژوهشگاه

مواد و انرژی

از 22/8/1395

تا

15/12/1396

40 کاهش غلظت کاتیون کلسیم

و منیزیم در

محلو­ل­های آبی

به­ کمک نانوکامپوزیت بنتونیت-گاما آلومینا

به­ منظور استفاده در فرایندهای شوری زدایی

371395055 استاد

مشاور

سعیده پورشادلو کارشناسی ارشد سرامیک پژوهشگاه

مواد و انرژی

22/8/1395

تا

23/12/1396

41 حذف تولوئن از محلول­های آبی توسط نانوبلورک­های

هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی

۳۷۱۳۹۶۰۵۷ استاد مشاور سیما

کوهکن­زاده

کارشناسی ارشد پژوهشگاه

مواد و انرژی

از 27/6/1396

تاریخ دفاع 31/6/1398

42 ساخت نانو الیاف گیاهی (گزنه) به همراه نانوذرات سرامیکی اکسید زینک برای ترمیم زخم های دیابتی استاد راهنما یاسمن

قیاسی

کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی از مرداد 1397 تا مرداد 1398

(تاریخ دفاع 30/2/1399)

43 تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت آلبومین-اگزوزوم جهت رهایش آهسته داروی ضدسرطان

5-فلورواوراسیل

استاد

مشاور

غزاله رحیمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی در حال کار
44 بررسی خواص پوشش های سد حرارتی  YSZ  وYSZ  +مولایت  بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل        (اینکنل-738) به ­روش پاشش پلاسما استاد راهنما نادر سلطانی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی در حال کار
45 تاثیر عوامل فرایندی بر  ویژگی­ها و خصوصیات کربنات کلسیم رسوبی برای کاربرد در صنایع رنگ استاد راهنما علیرضا اسمعیلی اول کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی مرحله تصویب پروپوزال
46 ساخت و مشخصه­یابی نانوساختار  لایه­ ای کاربید تیتانیم دو بعدی (Ti3C2Tx) و بررسی

کاربردهای آن

استاد راهنما زهرا آقایار کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی مرحله تصویب پروپوزال
47 ساخت و مشخصه­یابی نانوذرات مغناطیسی با پوشش زیست ­فعال

مزومتخلخل جهت درمان

تومور سرطانی (هایپرترمیا)

استاد مشاور میلاد غفاری کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی مرحله تصویب پروپوزال
اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلي 439
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
ايميل : e-salahi@merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست