نام و نام خانوادگي محمدرضا رحيمي‌پور
عضو هيات علمي پژوهشکده سرامیک
عضو گروه پژوهشي کامپوزیت و نانو پودر
مرتبه علمي : استاد
پيوند ها
  • سال خدمت
  • Scopus-H-index
  • مقاله ISI و علمی پژوهشی
  • کتاب
  • دانشجو
  • پایان نامه

اطلاعات شخصي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

دانشگاه

شهر

تاريخ اخذ مدرك

كارشناسي مهندسي مواد ريخته‌گري صنعتي اصفهان اصفهان بهمن 1364
كارشناسي ارشد مهندسي مواد شناسايي و انتخاب مواد فلزي صنعتي اصفهان اصفهان بهمن 1370
دكتری مهندسي مواد سراميك پژوهشگاه مواد و انرژي كرج بهمن 1377
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي اثر عوامل متالورژيكي بر روي خواص مكانيكي و بالستيكي زره‌هاي فولادي و نو
عنوان رساله دكترا تاثير اندازه و مقدار كاربيد تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيتهاي فروتيك

اطلاعات پژوهشي و فناوري

عنوان مقاله های ISI

نويسندگان

نام مجله

سال و جلد

شماره

ردیف

Influence Of Ti Content On Matrix Microstructure And Wear Behavluor Of In SiTu Fe/TiC Composites M.R.Rahimipour

A.Rajabi

بين‌المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران Vol. 14

2003

No. 2 1
Synthesise of Nanocrystalline MoSi2 by Mechanical Alloying M. zakeri

R. Yazdani-Rad

M.H.Enayati

M.R.Rahimipour

Journal of Alloys and Compounds Vol.403

Nov. 2005

Nov

10,2005

2
Synthesis of MoSi2/Al2O3 Nanocomposite by Mechanical Alloying M.zakeri

R. Yazdani-Rad

M.H.Enayati

M.R. Rahimipour

Materials

Science and

Engineering A

Vol.430

2006

Vol.430 3
Tribological behaviour of reinforced and unreinforced high chromium cast iron M.R. Rahimipour International Journal of Engineering Trasaction B Vol.19 Dec. 2006 No. 1 4
Mechanochemical reduction of MoO3-SiO2 Powder Mixture by Al and Carbon For Synthesize of Nanocrystaline MoSiO2 M.zakeri

R. Yazdani-Rad

M.H.Enayati

M.R. Rahimipour

I. Mobasherpour

Journal of

Alloys and

Compounds

2007 430 5
Synthesis of nanocrystalline TiC powder from impure Ti chips via
mechanical alloying
M.Razavi

M.R. Rahimipour

Rajabi

Journal of Alloys and Compounds 2007 436 6
Effect of nanocrystalline TiC powder addition on the hardness and wear resistance of cast iron M.Razavi

M.R. Rahimipour

Rajabi

 

Materials

Science and

Engineering A

2007 454-455 7
Synthesis of TiC–Al2O3 nanocomposite powder from impure

Ti chips, Al and carbon black by mechanical alloying

M.Razavi

M.R. Rahimipour

R.Mansouri

 

Journal of Alloys and Compounds 2008 450 8
Synthesis of nano-hydroxiapatite under a sononochemical/hydrothermal condition S.A.Manafi

B.Yazdani

M.R.Rahimipour

S.K.Sadrnezhaad

M.H.Amin

Biomedical Materials (2008)

25March

3 9
Synthesis of TiC nanocomposite powder from impure TiO2 and carbon black by mechanical activated sintering M.Razavi

M.R. Rahimipour

R. Kaboli

Journal of Alloys and Compounds Vol. 460, 28 July 2008 1-2 10
Low temprature synthesis of nanocrystalline Sb2Te3 by
mechanical alloying
M. zakeri

M.Allahkarami,

G.H.Kavei, A.Khanmohammadian

M.R.Rahimipour

Journal of Materials

Science

March

2008

43 11
Synthesis of nano-crystallineTiC powder from active impure Ti chips via self propagation high temprature synthesis and the effect of Al on the synthesis temprature M.Razavi

M.R. Rahimipour

Eurasian ChemTech Journal 2008 10 12
Preparation of NiAl-TiC nanocomposite  by mechanical alloying M. zakeri

M.R.Rahimipour A.Khanmohammadian

Journal of Materials

Science

Nov.2008 Vol.43

No.21

13
Mechanical activated synthesis of nanocrystalline ternary carbide Fe3Mo3C M. zakeri

M.R.Rahimipour A.Khanmohammadian

Materials

Science and

Engineering A

september

2008*

Vol.492, 25 14
SYNTHESIS OF TIC-AL2O3   NANOCOMPOSITE FROM IMPURE TIO2 BY MECHANICAL ACTIVATED SINTERING M. R. Rahimipour M. Razavi and M.S.Yaghmaee International Journal of Engineering Transaction B October 2008* Vol. 21 No.3 15
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF ALIGNED HYDROXYAPATITE NANORODS WITH

ULTRA-HIGH CRYSTALLINITY

S.Manafi ,

M. R. Rahimipour , B. Yazdani

S. K. Sadrnezhaad and M. H. Amin

International Journal of Engineering Trasaction A Vol.21, November2008 No.1 16
The Effect of Nanosized Carbon Black on the Physical and Thermomechanical Properties of Al2O3–SiC–SiO2–C Composite M.H.Amin, M.Amin

M.R.Rahimipour

 

Journal of Nanomaterials
Article ID 325674,
January 2009 Volume 2009 (325674) 17
Synthesis of nanocrystalline Bi2Te3 via
mechanical alloying
M. zakeri

M.Allahkarami,

G.H.Kavei, A.Khanmohammadian

M.R.Rahimipour

Journal of Materials Processing Technology 2009 Volume 209 18
Carbon nanotubes synthesized by mechanothermal method S.A. Manafi, M.H. Amin, M.R. Rahimipour, E. Salahi and A. Kazemzadeh New Carbon Materials March 2009, Vol. 24, Issue 1 19
High-yield Synthesis of Multiwalled Carbon Nanotube by Mechanothermal Method S. A. Manafi,  M. H. Amin , M.R.Rahimipour, A. Kazemzadeh E.Salahi Nanoscale Research Letters April 2009 Vol.4

N.4

20
Effect of the starting materials on the reaction synthesis of Ti3SiC2 M. zakeri

M.R.Rahimipour A.Khanmohammadian

Ceramics International May2009 Vol.35 21
Synthesis of graphite/ PANI nanocomposite and evaluation of its electrochemical properties” L. nikzad,

S. Alibeigi, M.R.Vaezi,*,

B. Yazdani, M.R.Rahimipour

Chemical Engineering and Technology June, 2009 Vol 32 Issue 6 22
Preparation of FeAl–Al2O3 nanocomposite via mechanical alloying and subsequent

Annealing

J. Pourhos

seini1, M. Zakeri*2, M. R. Rahimipour1, E. Salahi1 and

Gh. R. Pourhosseini3

Materials Science and Technology 2010 Vol.26 No.9

1132-1136

23
Study on feasibility of Ti3AlC2 synthesis by mechanical alloying and heat treatment M. Zakeri*1 and M. R. Rahimipour2 S.Kh. Sadrnezhad Powder Metallurgy 2011 Vol.54 No.3 24
Synthesis of FeAl–TiC nanocomposite powder via mechanical alloying and subsequent annealing M. Zakeri*1 and M. R. Rahimipour2 Powder Metallurgy 2011 Vol.54,

No.3

25
Size dependence surface activity of metallic nanoparticles M.S.Yaghmaee, B.Shokri,         M.R. Rahimipour Plasma Processes and polymers 2009 6,S876-882 26
Large-scale and low-cost synthesis of multi-walled carbon nanotubes by mechanothermal absence catalysts S. A. Manafi,  M.R.Rahimipour, M. H. Amin , E.Salahi A. Kazemzadeh Advances in Applied Ceramics: Structural January 2010 Vol.109, Number 1, pp. 25-30(6) 27
A study of the effective parameters of nanocrystalline Fe3Mo3C powder formation, synthesized by Mechanical Alloying Process Babak Mozafari,

M. R Rahimipour*, E. Salahi, Sh.Farhikhteh

Journal of Alloys and Compounds 29 July 2009 Vol.481 28
Preparation of Al2O3-TiC nanocomposite by

mechano-chemical reduction of TiO2 with aluminum and graphite

M. Zakeri, M.R. Rahimipour, S.K. Sadrnezhad, R.

Yazdani-rad

Journal of Alloys and Compounds 2009/7/29 481(1-2) 29
Influence of high velocity oxy-fuel parameters on properties of nano-structured TiO2 coatings M.Bozorg tabar

M.Salehi M.R.Rahimipour M.Jafarpour

Bultein of Materials Science December 2010. Vol. 33, No. 6, pp. 671–675. 30
PHOTO-CATALYTIC ACTIVITY AND PHOTO-ABSORPTION OF

PLASMA SPRAYED NANO-STRUCTURED TiO2 COATINGS

M.Bozorg tabar

M.Salehi M.R.Rahimipour

M.Jafarpour

International Journal of Modern Physics B 2010 Vol. 24, No. 31 6115–612 31
THE EFFECT OF FUEL- TO- OXYGEN RATIOS ON THE PROPERTIES OF HIGH VELOCITY OXYFUEL

TiO2 NANO- PHOTOCATALYST COATINGS

M.Bozorg tabar

M.Salehi M.R.Rahimipour

M.Jafarpour

Modern Physics Letters B  

2010

 

Vol. 24, No. 2

32
Syntheses of Fe–TiC nanocomposite from ilmenite concentrate via microwave heating M. RAZAVI, M.R.RAHIMIPOUR* T.EBADZADEH,

S. RAZAVI

Bull. Mater. Sci. April 2009, Vol. 32, No. 2 34
Effect of Deflocculants on Microsilica Containing Ultra Low cement Al2O3-SiC Refractory Castable A.R. Abbasian, M.R.

Rahimipour

M.H. Amin,

, H. Nouranian and A.A. Salardini

 

INDUSTRIAL CERAMICS

 

2/2010 Vol. 30 35
Structural evolution of Al-20% (WT) AL2O3 System during ball milling stages S.S. Razavi Tousi, R. Yazdani Rad*, E. Salahi
M.R. Rahimipour, A. Kazemzade and M. Razavi
International Journal of Engineering Transaction B August 2009, Volume 22 – 2 36
 

Effect of  mechanical activation on synthesise Temperature of TiC reinforced Iron based nanocomposite from Ilmenite concentrate

M.Razavi,

M.R. Rahimipour

Ceramic International Dec.2009 Vol.35, Issue 8 37
Preparation of alumina-tungsten carbide nanocomposite by mechano-chemical reduction of WO3 with aluminum and graphite M. Zakeri, M.R. Rahimipour, S. Kh. Sadrnezhad, R. Yazdanni-rad Journal of Alloys and Compounds February 2010, Volume 491, Issues 1-2, 18 38
Synthesis of graphite oxide polyaniline nano-composite by electrochemical method Mohammad Reza Rahimipour * , Bahareh Yazdani,

 

Chemical Engineering and Technology Feb. 2010 Volume 33, Issue 2 , 39
The effect of production method on properties of Fe-TiC composite M.Razavi, M.S.Yaghmaee

M.R. Rahimipour* S.S. Razavi Tousi

International Journal of Mineral Processing. 28April

2010

97-100

Vol. 94

40
In situ synthesis of FeSi–Al2O3 nanocomposite powder by mechanical alloying M. Zakeri, M.R. Rahimipour, S.Kh. Sadrnezhad Journal of Alloys and Compounds 4 March 2010 Volume 492, Issues 1-2, 41
The effect of  thermal spray

processes on anatase- rutile phase transformation in nano-stuctured TiO2 photocatalist coatings

M.Bozorg tabar

M.R.Rahimipour

M.Salehi

Surface Engineering 2010 No6,V26,

422-427

 

42

 

Novel photocatalytic TiO2 coatings produced by HVOF thermal spraying process M.Bozorg tabar

M.R.Rahimipour

M.Salehi

Materials Letters 31May 2010 Vol.64 1173–1175 Issue10 43
Synthesis of Fe–TiC–Al2O3 hybrid nanocomposite via carbothermal

reduction enhanced by mechanical activation

M. Razavi a, A. H. Rajabi-Zamani, M.R.Rahimipour ,

R. Kaboli b, M. Ostad Shabani, R. Yazdani-Rad

Ceramics International March 2011 Vol. 37, Issue 2, p. 443-449 44
Thermodinamics and molecular dynamics investigation of a possible new critical size for surface and inner cohesive energy of Al nanoparticles A.Chamaani,E.Marzbanrad,M.R.Rahimipour, M.S.Yaghmaee, A.Aghaei,R.Darvishi, Y.Behnamian J. Nanopart Res 2011 13:6059-6067 45
46
In situ formation of FeAl–Al2O3 nanocomposite at different conditions of milling and subsequent annealing M. Zakeri*1, M. R. Rahimipour2 and J. Pourhosseini2 Powder Metallurgy 2011 Vol.54,No.3 47
Synthesis of Nanocrystalline Hydroxyapatite Nanorods via Hydrothermal Conditions S. Manafi1,*,

M. R. Rahimipour2

 

Chemical Engineering and Technology 972-976 June 2011 Volume 34, Issue 6 48
Structure and photocatalytic activity of TiO2 coatings deposited by atmospheric

plasma spraying

M.Bozorg tabar

M.R.Rahimipour

M.Salehi

M.Jafarpour

Surface & Coatings Technology 25July 2011 Vol.205 S229–S231 49
The synthesis of peculiar structure of spring-like multi walled, carbon nanotubes via mechanothermal method S.A. Manafi,          M.R. Rahimipour,

Y. Pajuhanfar

Ceramics International September 2011, Vol. 37, 2803-2808 50
A novel technique for production of nano-crystalline mono tungsten carbide single phase via mechanical alloying Mansour Razavi∗, Mohammad Reza Rahimipour, Rahim Yazdani-Rad Journal of Alloys and Compounds  

2011

509 6683–6688 51
Synthesis of Fe-WC nano-composite from industrial ferro tungsten via mechanical alloying method M. Razavi*, M. R. Rahimipour and R. Yazdani-Rad Advances in Applied Ceramics August 2011 Vol. 110 No 6

367-374

52
The effect of primary cladding on the properties of alumina nano-crystal coating during hard anodizing Mansour Razavi, Mohammad Reza Rahimipour∗,

Iman sharifi

Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces 2011 Vol.5

No.3

89-93

53
Effect of Methane Pressure on the Size of Carbon Nanoparticles Deposited by Pulsed Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

 

Rastkar, AR, Shokri, B, Kabir, M, Amirzadeh, M Rahimipour, MR, Plasma processes and polymers

 

2009

DOI:10.1002/ppap.200932207

 

V.6 P.S855-S859 54
FEM and ANN investigation of A356 composites reinforced with B4C particulates M. Ostad Shabani, A. Mazahery,

M. R.Rahimipour*,

M. Razavi

Journal of King Saud University – Engineering Sciences (2012) V.24, 107–113 55
Synthesis of NanocrystallineWC Single-Phase Refractory via Mechanical Milling M.Razavi,

M. R.Rahimipour,

and R. Yazdani-Rad

 

Journal of Nanomaterials

 

Volume 2011, Article ID 540540, 5 pages

doi:10.1155/2011/540540

56
Magnetic property enhancement and characterization of nano-structured barium ferrite by mechano-thermal treatment M.J. Molaeia, Ataiea, S. Raygana,

M.R. Rahimipour,

S.J. Pickenb, F.D. Tichelaard,E. Legarrae, F. Plazaolae

Materials Characterization

 

January 2012, Volume 63, Pages 83-89 57
Effect of cup and ball types on alumina–tungsten carbide nanocomposite powder synthesized by mechanical alloying M. Zakeri,

M.R. Rahimipour

Advanced Powder Technology 2012 Vol.23

31-34

58
Development in Wear Resistance of Fe-0.7Cr-0.8Mn Milling Balls through In Situ Reinforcing with Low Weight Percent TiC

 

Hossein Beygi, M. Shaterian, E. Tohidlou, M.R. Rahimipour Advanced Materials Research 2012 262-269

Vol. 413

59
The numerical modeling of abrasion resistance in casting aluminum–silicon alloy matrix composites

 

A. Mazahery,

M. Ostad Shabani,

M. R.Rahimipour*,

M. Razavi

Journal of Composite Materials Vol.46 Issue 21 October 2012 2647–2658 60
The most accurate ANN learning algorithm for FEM prediction of mechanical performance of alloy A356 M. Ostad Shabani,

A. Mazahery,

M. R.Rahimipour*,

A.A.Tofigh

M. Razavi

Kovove Mater. Metalic Materials (2012) vol. 50, no. 1,

25-31

61
Effect of coated B4C reinforcement on mechanical properties of squeeze cast A356 composites MAZAHERY, A. SHABANI, M. O.*, RAHIMIPOUR, M. R., TOFIGH, A. A., RAZAVI, M. Kovove Mater. 2012 50 , 1–7 62
Hardness and tensile strength study on

Al356–B4C composites

A. Mazahery, M. O. Shabani*, E. Salahi, M. R. Rahimipour, A. A. Tofigh and

M. Razavi

Materials Science and Technology 2012 VOL 28 NO 5

634-638

63
Syntering behavior and mechanical properties of mica-diopside composites reinforced by nano and micro-sized zirconia particles M. Ghaffari, P.alizadeh M.R.Rahimipour Journal of Non-Crystalline Solids 1Dec.

2012

Vol. 358, Issue 23

3304-3311

64
Synthesis of TiC Master Alloy in Nanometer Scale by Mechanical Milling M. Razavi,

R. Ghaderi,

M. R.Rahimipour,

M. Ostad Shabni

Materials and Manufacturing Processes, 2012 27:

1310-1314

65
Prenucleation effect on characterisations of

synthesised nanocrystalline tungsten carbide via mechanical milling

M. Razavi

M. R. Rahimipour and A. Rajabi

Materials Technology 2013-02-23 Vol.28, N.3

145-154

66
Computational fluid dynamics (CFD) simulation of effect of baffles on separation

in mixer settler

M. O. Shabani*, A. Mazahery,M.Alizadeh A. A. Tofigh, M. R. Rahimipour,

M. Razavi

International Journal of Mining Science and Technology September 2012, Volume 22, Issue 5, Pages 703-706 67
Effect of Addition of TiC Master Alloy on the Properties of CK45 M. Razavi,

R. Ghaderi,

M. R. Rahimipour, and M. Ostad Shabani

Materials and Manufacturing Processes 2013 28:

31–35

68
The Synthesis of Peculiar Structure of Springlike Multiwall Carbon Nanofibers/Nanotubes via Mechanothermal Method

 

Sahebali Manafi,

M. R. Rahimipour, Iman Mobasherpour  Atefeh Soltanmoradi

Journal of Nanomaterials Vol.2012 (2012), Article ID 803546, 8 pages doi:10.1155/2012/803546

 

69
Microstructural evolution during transient liquid phase bonding of Inconel 738LC using AMS 4777 filler alloy V. Jalilvand,

H. Omidvar,

H.R. Shakeri,

M.R. Rahimipour

Materials Characterization Jan.

2013

(75)

20-28

70
Investigation on microstructural properties of transient liquid phase (TLP) bonded IN-738LC superalloy with AMS 4776 filler metal V. Jalilvand,

H. Omidvar,

M.R. Rahimipour

H.R. Shakeri,

 

Materials Science and Technology April

2013

Vol.29 No.4

439-445

71
MICROSTRUCTURE AND GRAIN REFINING PERFORMANCE OF A NEW AL-TI-C MASTER ALLOY” M. R. Rahimipour

M.Momeni, Naseri

International Journal of Engineering July

2013

 

Vol. 26 , N. 7

701-706

72
Effect of heating on the properties of

nano-crystalline titanium carbide during

mechanical alloying process

M. Razavi, S.Zamani

M. R. Rahimipour

J Materials: Design and Applications Feb 14, 2013 147-153

228(3)

73
COMPARATIVE STUDY OF PLASMA SPRAYED YITTRIA AND CERIA STABILIZED ZIRCONIA PROPERTIES M. R. Rahimipour ,

M. S. Mahdipoor

International Journal of Engineering A: Basics, January

2013

Vol. 26 – 1 , pp. 13-18 74
A study on the effect of process parameters on the properties of joint hn the TLP bonded Inconel738LC supperalloy V. Jalilvand,

H. Omidvar,

H.R. Shakeri,

M.R. Rahimipour

Metallurgical and Materials Transactions B OCTOBER 2013 1222-1231

VOL. 44B,

75
Strategic developments to improve the optimization performance with efficient optimum solution and produce high wear resistance aluminum–copper alloy matrix composites M. R. Rahimipour ,

A. A. Tofigh,

A. Mazahery,

M. O. Shabani*

Neural Computing & Applications June 2014,

 

Vol.24, Issue 7-8, pp 1531-1538 76
Pyromilling Synthesis of Nanocrystalline TiC M. RAZAVI,

S. ZAMANI, M.R.RAHIMIPOUR,

P. KHATIBZADEH

NANO: Brief Reports and Reviews

 

Vol. 8, No. 2 (2013) 1350023 (8 pages) DOI: 10.1142/S1793292013500239 77
Influence of bonding variables on transient liquid phase bonding behavior of nickel based superalloy IN-738LC V. Jalilvand,

H. Omidvar,

M.R. Rahimipour

H.R. Shakeri,

 

Materials and Design 2013 Vol 52, 36-46 78
Enhancement of abrasive wear resistance in consolidated Al matrix composites via

extrusion process

M. R. Rahimipour,

M. O. Shabani,

A. Mazahery* and

A. A. Tofigh

Tribology 2013 VOL 7 NO 3 129-134 79
Initial Sintering Kinetics of Lithium Meta Titanate at Constant Rates of Heating A.R.Abbasian,

M.R.Rahimipour*, Z.Hamnabard

Iranian Journal of Materials Science and Engineering September 2013 Vol. 10, Number 3,

39-48

80
Ultra-high crystallinity millimeter long multiwall carbon nanotubes fabricated by mechanothermal method

 

S. A. Manafi,

M. R. Rahimipour,

A. Soltanmoradi

 

Materials Science-Poland

 

September 2012, Vol. 30, Issue 3, pp 226-230 81
Evaluation of Centrifugal Casting Process Parameters for In Situ Fabricated Functionally Gradient Fe-TiC Composite M.R.Rahimipour*, M.Sobhani Metallurgical and Materials Transactions B

 

October 2013 Vol.44, Issue 5, pp 1120-1123 82
Microstructure and magnetic properties of nanostructured Fe–Co powders prepared by series of milling and annealing treatments M. Delshad Chermahini, M.R. Rahimipour*, A.H. Pakseresht Advanced Powder Technology (2014) Vol.25

462–466

83
The effect of temperature on the in situ synthesis–sintering and mechanical properties of MoSi2 prepared by spark plasma sintering Milad Kermani ⇑, Mansour Razavi, Mohammad Reza Rahimipour, Mohammad Zakeri Journal of Alloys and Compounds (2014) 585

229–233

84
Evaluation of hot corrosion behavior of CSZ, CSZ/micro Al2O3 and CSZ/nano Al2O3 plasma sprayed thermal barrier coatings M. Nejati,

M.R. Rahimipour,

I. Mobasherpour

Ceramics International April 2014, Vol. 40, Issue 3, 4579-4590 85
The effect of mechanical alloying on microstructure and mechanical properties of MoSi2 prepared by spark plasma sintering Milad Kermani ⇑, Mansour Razavi, Mohammad Reza Rahimipour, Mohammad Zakeri Journal of Alloys and Compounds 2014 593

242-249

86
Effect of ball topowder ratio on the ZrO2 phase transformations during milling M. Zakeri,

M.Razavi, M.R.Rahimipour,

B.JamalAbbasi

Physica B 2014 444

49-53

87
Mechanical properties of pressure-less sintered ZrB2 with molybdenum, iron and carbon additives

 

Mahsa Jalal Mousavi, Mohammad Zakeri, Mohammad Reza Rahimipour,

Elham Amini

 

Materials Science and Engineering: A September 2014 Volume 613, 8 Pages 3-7

 

88
Formation and densification behavior of reaction sintered alumina–20 wt.% aluminium titanate nano-composites

 

M. Sobhani, T. Ebadzadeh, M.R. Rahimipour

 

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials November 2014, Volume 47,

Pages 49-53

89
Effect of ball to powder ratio on the ZrO2 phase transformations during milling

 

M. Zakeri,

M. Razavi,

M.R. Rahimipour,

B. Jamal Abbasi

 

Physica B: Condensed Matter, 1 July 2014, Volume 444, Pages 49-53

 

90
Influence of zinc incorporation on microstructure of hydroxyapatite to characterize the effect of pH and calcination temperatures

 

H. Esfahani,

E. Salahi,

A. Tayebifard,

M.R. Rahimipour, M. Keyanpour-Rad

 

Journal of Asian Ceramic Societies

 

September 2014 Volume 2, Issue 3, Pages 248-252

 

91
Synthesis of Fe–WC nanocomposite from industrial ferrotungsten via mechanical alloying method

 

M.Razavi

M.R.Rahimipour

R.Yazdanirad

 

Advances in Applied Ceramics

 

, Aug 2014,

 

Vol.: 113 Issue: 6 pp. 358 – 361 92
Influence of zinc incorporation into non-stoichiometric hydroxyapatite on zeta potential

 

H. Esfahani,

E. Salahi,

A. Tayebifard,

M.R. Rahimipour, M. Keyanpour-Rad

 

Advances in Applied Ceramics

 

Jul 2014,

 

Vol.: 113 Issue: 5, pp. 275 – 281 93
Structural Analysis of Zinc Incorporated Non-Stoichiometric Hydroxyapatite Nano Powders

 

H. Esfahani, E. Salahi*, A. Tayebifard, M.R. Rahimipour and M. Keyanpour-Rad, International Journal of Materials Engineering and Technology Accepted 94
Protein adsorption on electrospun zinc doped hydroxyapatite containing nylon 6 membrane: Kinetics and isotherm H. Esfahani;

M. P. Prabhakaran

E. Salahi;

A.  Tayebifard;

M.  Keyanpour-Rad; M.  R. Rahimipour;

S. Ramakrishna

Journal of Colloid & Interface Science 2015 443

143-152

95
An investigation on the in situ synthesis-sintering and mechanical properties of MoSi2-xSiC composites prepared by spark plasma sintering Esmaeily, S., Kermani, M.,

Razavi, M., Rahimipour, M.R., Zakeri, M.

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials January 2015 Vol. 48, issue, pp. 263 – 271 96
Effect of Morphology and Non-Bounded Interface on Dielectric Properties of Plasma Sprayed BaTio3 Coating A.H. Pakseresht

M.R. Rahimipour

M.R. Vaezi

M. Salehi

Journal of Advanced

Materials and Processing

2014 Vol.2 No.4

25-32

97
Effect of splat morphology on the microstructure and dielectric properties of plasma sprayed barium titanate films

 

A.H. Pakseresht

M.R. Rahimipour

M.R. Vaezi

M. Salehi

Applied Surface Science January 2015, Volume 324, 1

Pages 797-806

98
Application of the combined neuro-computing, fuzzy logic and swarm intelligence for optimization of compocast nanocomposites A. A.Tofigh,

M. R. Rahimipour,

M.Ostad Shabani, and Parviz Davami

 

Journal of Composite Materials

 

2015 Vol. 49(13) 1653–1663 99
OPTIMIZATION OF THE MECHANICAL AND

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF EXTRUDED AMCs:

EXTENSION OF THE ALGORITHM SEARCHING AREA

VIA MULTI-STRATEGIES

M. Ostad Shabani,

A. A. Tofigh,

M. R. Rahimipour,

M. Razavi, A.Mazahery,

F. Heydari

Materials and technology 48 4, 459–466 (2014) 100
Refined microstructure of compo cast nanocomposites: the performance of combined neuro-computing, fuzzy logic

and particle swarm techniques

M. Ostad Shabani • M.R. Rahimipour •

A. A. Tofigh •

P. Davami

Neural Comput & Applic 26:

899–909

(2015) 101
The Enhancement of Wear Properties of Compo-Cast A356 Composites Reinforced with Al2O3 NanoParticulates M.R. Rahimipour

A.A. Tofigh

M.O. Shabani

P. Davami

 

Tribology in Industry Vol. 36, No. 2 220-227 (2014) 102
Taguchi design and hardness optimization of ZrB2-based composites reinforced with chopped carbon fiber and different additives and prepared by SPS

 

Z. Balak,

M. Zakeri,

M.R Rahimipour,

E. Salahi

Journal of Alloys and Compounds , Vol. 639, 5,

pp 617-625

August 2015 103
Microstructure and dielectric studies on polymorphic phase transition boundary in the KNN-LST piezoceramics synthesized by aqueous colloidal coating method

 

M.A. Bahrevar,

M. Delshad Chermahini

M.R. Rahimipour,

H. Shokrollahi

Ceramics International Vol. 41, Issue 9, Part A, pp11402–11408 Nov. 2015, 104
The effect of gap size on microstructure of the transient liquid phase bonded

IN-738LC superalloy

Vahid MALEKI a, Hamid OMIDVAR a,*, Mohammad-reza RAHIMIPOUR Transactions of Nonferrous Metals Society of China Feb. 2016 Vol. 26, Issue 2, Pages 437-447 105
Electrospun Nylon 6/zinc doped Hydroxyapatite membrane for protein separation:Mechanism of fouling and blocking model H.Esfahani1, Molamma P. Prabhakaran E. Salahi A.Tayebifard.

M. R.Rahimipour. M. Keyanpour-Rad S.Ramakrishna

Materials Science & Engineering C Feb. 2016 Vol. 59, 1 Pages 420-428 106

On finding of the optimized condition for preparation of aligned ZnO nanorod arrays on monolithic cordierite honeycomb

 

I. Safaee, M.Kazemzad, M.Alizadeh, M.R.Rahimipour Ceramics International, 2015 Vo.41, (2015), PP.12589-12594 107

Microstructural analysis and thermal shock behavior of plasma sprayed ceria-stabilized zirconia thermal barrier coatings with micro and Nano Al2O3 as a third layer

 

M. Nejati, M.R. Rahimipour, I. Mobasherpour, A.H. Pakseresht Surface and Coatings Technology, Nov.

2015

Vol. 282, 25

Pages 129-138

108
Optimized processing power and trainability of neural network in numerical modeling of Al matrix nano composites توفیق،رحیمی­پور،

استادشعبانی،علی­زاده، حیدری، مظاهری،

رضوی

Journal of Manufacturing Processes, (2013), Vol. 15, pp. 518-523 109
Effect of open porosity on flexural strength & hardness of ZrB2- based composites Z. Balak,

M. Zakeri,

M.R Rahimipour,

E. Salahi ،

H. Nasiri

Ceramic International, (2015), Vo.41, PP.8312-8319 110
Synthesis of nanostructure tetragonal ZrO2 by high energy ball milling M. Zakeri,

M.R Rahimipour

B. Jamalabasi

Materials Technology, 2013, Vol. 28, No. 4, pp. 181-186 111
Effect of milling of C & Ti mixture as ceramic coating on the properties of 7Ch3 tool steel during plasma spray process منصور رضوی،

رضا ایرانخواه،

محمدرضا رحیمی­پور

Journal of Materials: Design & Applications, 2015 vol.229 pp.137-145 112
Effect on Ni & C Additives on Pressureless Sintering & Mechanical Properties of ZrB2 مهسا موسوی،

محمد ذاکری،

محمدرضا رحیمی­پور،

الهام امینی

Advances in Applied Ceramics, 2015 Vol.114, No.5, PP.261-266 113
investigation of Optimum Nucleation Temperature & Heating Rate of Cordierite Glass-Ceramics Y. Karimi

M. Zakeri,

M.R Rahimipour,

A. Faeghinia

International Journal of Materials Research, 2015 Vol.10, No.2, PP.184-187, 114
Microwave reflection loss of magnetic/dielectric nanocomposites of BaFe12O19/TiO2

 

M.J. Molaei,

M.R. Rahimipour

Materials Chemistry and Physics, 1 Nov. 2015, Vol. 167, Pages 145-151 115
Hydrothermal Synthesis of Lithium Meta Titanate Nanocrystallites

 

A.R. Abbasian

M. R. Rahimipour

Z. Hamnabard

Procedia Materials Science 2015 11 ( 2015 ) 336 – 341 116
A combined experimental and modelling study of thermodynamics and kinetics of mechanochemical treatment for synthesis of Ni0.5Co0.5Fe2O4

 

H. Ahmadian B.,

M.R. Rahimipour,

M. Delshad C.

 

Materials & Design . April 2016 Vol. 95, 5 Pages 54-62 117
A Comparison Study on the R-Curve Behavior of Alumina/Aluminum Titanate Composites Prepared with Different TiO2 Powders M. Sobhani,

T. Ebadzadeh,

M.R. Rahimipour

 

Theoretical and Applied Fracture Mechanics October 2016, Vol.85, Part B, Pages 159–163 118
Thermal plasma spheroidization and spray deposition of barium titanate powder and characterization of the plasma sprayable powder

 

A.H. Pakseresht,

M.R. Rahimipour, M.R. Vaezi, M. Salehi

Materials Chemistry and Physics, April 2016 Volume 173, 15, Pages 395–403, 119
Effect of Sandblasting Process on the Oxidation Behavior of HVOF MCrAlY Coatings F. Naeimi  M. R.Rahimipour M. Salehi

 

 

Oxidation of Metals

 

August 2016, Vol.86, Issue 1, pp 59–73 120
Effect of SiC-mullite coatings on oxidation resistance of graphite S. Aliakbarpour,

M. Zakeri,

M. R. Rahimipour

& R. Irankhah

Advances in Applied Ceramics

 

2014 Vol.13, No.6,

358-361

121
Mechanochemical synthesis of

nanocrystalline hydroxyapatite via mechanical alloying

M. Zakeri*,

M. R. Rahimipour ,

B. Jamal Abbasi

Materials Technology 2013 Vol. 28, No3, pp. 159-164 122
Effect of Ni and C additives on pressureless sintering and mechanical properties of ZrB2 M. J. Mousavi,

M. Zakeri,

M. R. Rahimipour,

E. Amini

Advances in Applied Ceramics 2015 VOL 114 NO 5

261-266

123
Wear Properties of Rheo-Squeeze Cast Aluminum Matrix Reinforced with Nano Particulates M. Ostad Shabani,

F. Heydari,

A. A. Tofigh,

M. R. Rahimipour,

M. Razavi, A.Mazaheryd, and

P. Davami

PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES May

2016

Vol. 52

No. 3

pp. 486–491

124
Effect of heat treatment on the microstructure and dielectric properties of plasma-sprayed barium titanate films A. H.Paksereshta*,

M. R. Rahimipour, M.R.Vaezi,

M. Salehi

International Journal of Materials Research Jan.

2016

Volume 107, Issue 1 125
Synthesis of Iron Nanocomposite Reinforced by TiC Particles Via Mechanical Activation From

Ilmenite Concentrate and Carbon Black

Firouzbakht,

M. Razavi,

M.R. Rahimipour

 

Sci. Eng. Compos. Mater 2016 2016; 23(4): 381–388 126
In Situ Synthesis of Fe–TiC Nanocomposite Coating on CK45 Steel From Ilmenite Concentrate by Plasma-Spray Method

 

Firouzbakht,

M. Razavi,

M.R. Rahimipour

 

Journal of Tribology

 

Jan.2017 Vol. 139 / 011302-1

 

127
An investigation on the insitu synthesis-sitering and mechanical properties of MoSi2-xSiC composites prepared by spark plasma sintering Esmaeily, Kermani, Razavi, Rahimipour, Zakeri International journal of refractory

Metals and Hard Materials

2015 48

263–271

128
Structural and morphological analysis

of zinc incorporated non-stoichiometric

hydroxyapatite nano powders

H. Esfahani

, E. Salahi, A.Tayebifard,

M. R. Rahimipour ,

M. Keyanpour-Rad

Resista

Materia

2016 v. 21, n. 3, pp. 569 – 576,. 129
Kinetics and Microstructural Investigation of High Temperature Oxidation of IN738LC Super alloy S. Hamidi , M.R.Rahimipour  , M.J. Eshraghi , S.M.M. Hadavi ,

H. Esfahani

Journal of Materials Engineering and Performance February 2017 Volume 26, Issue 2, pp 563–570 130
Effect of high vacuum heat treatment on microstructure and cyclic oxidation resistance of HVOF-CoNiCrAlY coatings D. Salehi Doolabi, M.R. Rahimipour,

M. Alizadeh,

S. Pouladi,

S.M.M. Hadavi,

M.R. Vaezi

Vacuum January 2017, Vol. 135, Pages 22-33 131
IN SITU DEPOSITION OF Fe-TiC NANOCOMPOSITE ON STEEL BY LASER CLADDING M.RAZAVI*,

M. R. RAHIMIPOUR

M. GANJI, MAN. GANJALI and MON.GANGALI

Surface Review and Letters, (2017) Vol. 24, No. 6 132
Combined sonochemical/CVD method for preparation of nanostructured carbon-doped TiO2 thin film H. Rasoulnezhad, G. Kavei,

K. Ahmadi,

M. R Rahimipour

Applied Surface Science June 2017 Vol.408, 30, Pages 1–10 133
Production of Al2O3–SiC nano-composites by spark plasma sintering M. Razavi,

A. R.Farajipour,

M. Zakeri,

M. R.Rahimipour, A.R. Firouzbakht

Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio Available online 20 February 2017 134
Influence of SPS parameters on the density and hardness of zinc selenide Saman Safian1*, Mohammad Zakeri1, Mohammad Reza Rahimipour1, Ali Rahbari1 and Elnaz Irom1 International Journal of Materials Research October 2016 Vol. 107, No. 10 : Pages 948-953 135
Production of Al2O3–SiC nano-composites by spark plasma sintering M.r Razavi,

A. R. Farajipour,

M. Zakeri,

M. R.Rahimipour, A.R. Firouzbakht

Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio July–August 2017, Vol.56, 4

Pp186-194

 

136
Spark plasma sintering of silicon nitride/barium aluminum silicate composite ·         S. Bahrami,

·         M. Zakeri,

·         A. Faeghinia, M.R. Rahimipour

 

Ceramics International, 15 August 2017, Vol.43,12

Pp9153-9157

137
Synthesise of YSZ/TiO2 core-shell feedstock powders via the air plasma spray

method

M.R.Dadfar

M.R. Rahimipour

M. Vaezi

A.Gholamzadeh

Micro & Nano Letters, 4 pp. DOI:  10.1049/mnl.2016.0751 , Online ISSN 1750-0443 Available online: 08 March 2017 138
ZrB2-SiC-WC coating with SiC diffusion bond coat on graphite by spark plasma sintering process

 

M. Shirani,

M. Rahimipour,

M. Zakeri,

S. Safi,

T. Ebadzadeh

Ceramics International 1.       Nov.

2.       2017

3.

4.       Vol.43, Issue 16, Pages 14517-14520

5.

 

139
Hot corrosion behaviour of plasma-sprayed functionally graded thermal barrier coatings in the presence of Na2SO4+V2O5 molten salt

 

H.Vakilifard,

R. Ghasemi

M.R. Rahimipour

Surface and Coatings Technolog 1.       15 Oct.

2.       2017,

3.

4.       Vol.326, Part A,

5.       Pages 238-246

 

140

Effect of TiO2 morphology on structure of TiO2-graphene oxide nanocomposite synthesized via a one-step hydrothermal method

 

M. Najafi,

A.Kermanpur,

M.R.Rahimipour,

A.Najafizadeh

Journal of Alloys and Compounds

 

25Oct.2017

 

Vol.722,

pp 272-277

141

Microstructural and mechanical assessment of transient liquid phase bonded commercially pure titanium

Shakerin S Maleki V Alireza Ziaei  Omidvar H Mirsalehi S Rahimipou M

 

Canadian Metallurgical Quarterly (2017) 2017 142

Characterization of Yittria Stabilized Zirconia/Titania core-shell powders synthesized via air plasma spray method

 

M.R.Dadfar

M.R. Rahimipour

M. Vaezi

A.Gholamzadeh

Materials Chemistry and Physics 1 Oct.

2017

Vol.200

pp 280-286

143
Effect of Al2O3 ceramic binder on mechanical and microstructure properties

of spark plasma sintered WC-Co cermets

A. Fazili, L. Nikzad⁎, M.R. RahimiPour,

M. Razavi, E. Salahi

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 2017 69,

189–195

144
Determination of Solution Temperature in an Ex-Service Ni-Based Turbine Blade M.Shademani ,

M. R. Rahimipour , A. Sedaghat,

M. Farvizi

 

Journal of Advanced Materials and Processing,

2017 Vol. 4, No. 3, 66-72 145

The effect of magnesium compounds (MgO and MgAl2O4) on the synthesis of Lanthanum magnesium hexaaluminate (LaMgAl11O19) by solid-state reaction method

1.       M. M. Khorramirad,

M. R. Rahimipour,

S. M. M. Hadavi,

2.       K. Shirvani Jozdani

 

Ceramics International

 

1.       1 April 2018

 

Vol. 44, Issue 5,

Pages 4734-4739

 

146

Microstructure and ablative properties of Si-SiC coating prepared by spark plasma sintering

 

Fahime Golestani,

1.       Mohammad Zakeri,

Mansour Razavi,

M.R.  Rahimipour,

Mahdi Shirani

 

Ceramics International

 

May 2018

 

Vol. 44, Issue 7,

Pages 8403-8408

 

147

Suspension preparation of Alumina whiskers for spray granulation

 

2.       Roghayeh Mirzajany,

Masoud Alizadeh,

Mohsen Saremi,

M. R.  Rahimipour

 

Materials Letters

 

1 Oct. 2018 1.       Vol. 228,

2.       Pages 344-347

 

148

Effect of the alfa content on the mechanical properties of Si3N4/BAS composite by spark plasma sintering

 

S. Bahrami,

M. Zakeri,

A. Faeghinia,

M. R. Rahimipour

 

1.       Journal of Alloys and Compounds

2.

5 August 2018

 

3.       Vol. 756,

4.       Pages 76-81

 

149

Influences of gap size and cyclic-thermal-shock treatment on mechanical properties of TLP bonded IN-738LC superalloy

·         MALEKI V

·         OMIDVAR H

·         RAHIMIPOUR M

 

5.      Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018 28(5) 150

Synthesis and Characterization of Yttria-Stabilized Zirconia Nanoparticles Doped with Ytterbium and Gadolinium: ZrO29.5Y2O35.6Yb2O35.2Gd2O3

Bahamirian M

Hadavi S

Rahimipour M

Farvizi M

Keyvani A

 

Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 2018 49(6) 2523-2532

 

151

Effect of carbon fiber volume fraction on 6H to 4H-SiC polytype transformation

Moslemi M

Razavi M

Zakeri M

Rahimipour M

Schreiner M

 

Phase Transitions (2018) 152

In situ synthesis–sintering of YAG/MAS composites by reactive spark plasma sintering

 

·         R. Irankhah

·         M. R. Rahimipour

·         M. Zakeri

·         M. Razavi

 

Journal of the Australian Ceramic Society

 

Sep. 2018,

 

Vol.54, Issue 3, pp 395–399 153

Optical and mechanical properties of transparent YAG ceramic produced by reactive spark plasma sintering (RSPS

Irankhah, R

Rahimipour M.R.

zakeri, M

Razavi, M

Materials Research Express 2018 Accepted 154

Effect of milling of C and Ti mixture as ceramic coating on the properties of 7Ch3 tool steel during plasma spray process

Razavi, M

Irankhah, R

Rahimipour M.R

Journal Of Materials: Design and Applications Vol.: 229 pp 137-145

Apr.1, 2015

 

doi.org/10.1177/1464420713502013 155

Seed-assisted hydrothermally synthesized AACH as the alumina precursors

 

1.       Roghayeh Mirzajany,

Masoud Alizadeh,

M. R.  Rahimipour

Mohsen Saremi,

 

1.       Materials Chemistry and Physics, 1 January 2019 Vol. 221 Pages 188-196 156

Fabrication of functionally graded Fe-TiC wear resistant coating on CK45 steel substrate by plasma spray and evaluation of mechanical properties

M.rezapoor

M. Razavi

M.zakeri

M.R. Rahimipour

L. Nikzad

2.       Ceramics International

 

3.       Available online 1 Sep. 2018 In press, corrected proof, 157

Preoxidation of bond coat in IN-738LC/NiCrAlY/LaMgAl11O19 thermal barrier coating system

1.       M. M. Khorramirad,

M. R. Rahimipour,

S. M. M. Hadavi,

2.       K. Shirvani Jozdani

 

4.       Ceramics International

 

5.        2018 44 , 22080–22091 158
Effect of aging heat treatment on the microstructure and hardness of a serviced ZHS32 superalloy M.Shademani ,

A. Sedaghat,

M. R. Rahimipour ,

M. Farvizi

Micro & Nano Letters 2019 Vol. 14, Iss. 2, pp. 186–190 159

Two-step heating transient liquid phase bonding of Inconel 738LC

 

A.Amirkhani

B.Beidokhti

K.Shirvani

M.R.Rahimipour

Journal of Materials Processing Technology

 

April 2019 Vol. 266, Pages 1-9

 

160

High temperature oxidation behavior of Inc-738/NiCrAlY/LaMA thermal barrier coating system

 

1.       M. M. Khorramirad,

M. R. Rahimipour,

S. M. M. Hadavi,

2.       K. Shirvani Jozdani

 

Surface and Coatings Technology

 

1.       April 2019 2.       Vol. 364, 25, Pages 70-80

3.

161

Phase stability of ZrO2 9.5Y2O3 5.6Yb2O35.2Gd2O3 compound at 1100 °C and 1300 °C for advanced TBC applications

 

3.       M.Bahamiriana

4.       S.M.M.Hadavib

5.       M.Farvizia

6.       M.R.Rahimipoura

7.       A.Keyvanic

Ceramics International

 

4.       15 April 2019, Volume 45, Issue 6,  Pages 7344-7350

5.

162

Enhancement of hot corrosion resistance of thermal barrier coatings by using nanostructured Gd2Zr2O7 coating

 

8.       M.Bahamiriana

9.       S.M.M.Hadavib

10.    M.Farvizia

11.    M.R.Rahimipoura

12.    A.Keyvanic

Surface and Coatings Technology

 

25 Feb. 2019 Vol. 360, Pages 1-12

6.

163

A comparative study on the synthesis of oxide-free

ZrB2-xZrC composites

 

13.    S.M.Mousavi

14.    M.Zakeri

15.    M.Kermani

16.    M.R.Rahimipour

17.    S.A.Tayebifard

Ceramics International

 

15 Feb. 2019 Vol.45, Issue 3, Pages 3760-3766

7.

164

Effect of sintering temperature on the densification

and optical properties of spark plasma sintered ZnSe ceramics

18.    M. Ehsani

19.    S.Safian

20.    M.Zakeri

21.    M.R.Rahimipour

International Journal of Materials Research

MAY

2019

Vol. 110, No. 5 : Pages 454-459 165

Hydrothermal synthesis of monoclinic – cubic Li2TiO3

hybridnanocomposite microspheres

22.    A. R. Abbasian

23.    M. R. Rahimipour

24.    Z. Hamnabard

International Journal of New Chemistry

2019 Vol. 6, Issue 1, pp. 58-65. 166
Weldability and liquation cracking behavior of ZhS6U superalloy duringelectron-beam welding Khakzadshah., Rahimipour, Shirvani, Razavi International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 2019 167
Sintering Behavior of Lithium Meta Titanate Nanocrystallites
A. R. Abbasian1,*

, M. R. Rahimipour 2 and Z. Hamnabard

Iranian Journal of Materials Science & Engineering

8.       Dec. 2019 Vol. 16, No. 4, 168
Fabrication of Al–WC gradient nano-composite via centrifugal casting method M.Arefkhani,

M. Razavi∗,

M. R.Rahimipour,

A. Faeghinia

A.R. Firoozbakht

International Journal of Materials Research

9.       July 2019 Vol. 110, Issue 7 169
Thermal Durability of YSZ/Nanostructured Gd2Zr2O7TBC Undergoing Thermal Cycling

 

M. Bahamirian,

S. M. M. Hadavi,

M. Farvizi,

A. Keyvani &

M. R. Rahimipour

 

Oxidation of Metals

2019

 

Vol. 92,

pages 401–421

170
Effect of aluminum to alumina particles size ratio on the microstructural aspects of aluminide coatings by LTHA pack cementation

 

M Kahkhaei Javan

A Azizi Moghaddam M Farvizi

A R Abbasian

K Shirvani

S M M Hadavi

M R Rahimipour

Materials Research Express,

2019 Vol. 6N.9 171

Magnetodielectric effect in novel multiferroic (1-x) (K0.49Na0.47Li0.04)/ (Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3/xNi0.1Mn0.2Co0.7Fe2O4 nanocomposites

 

M. Delshad Chermahini

I. Safaee

M. Maleki Shahraki M. R. Rahimipour   M. R.Derakhshandeh

 

Journal of Alloys and Compounds

October 2020 Vol. 83815 Article 155423 172

اطلاعات آموزشي

عنوان پايان‌نامه

راهنما/مشاور

شناسه

نام دانشجو

مقطع

موسسه
برگزار كننده

تاريخ‌ دفاعيه

بررسي تاثير تركيب شيميايي بر ريزساختار و خواص سايشي كامپوزيتهاي Fe/Tic راهنما 478071 اسماعيل توحيدلو كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 82
بررسي و ساخت گلوله‌هاي آسيا از جنس كامپوزيت فروتيك راهنما 378075 سعيد ارجمند كارشناسي ارشد
پژوهشگاه مواد و انرژي
82
تاثير تركيب سرباره‌هاي مختلف بر تعديل ناخالصيهاي موجود در آهن خالص تجارتي در فرآيند ESR راهنما كامبيز مهرابي کارشناسي ارشد خواجه‌نصيرالدين طوسي 82
تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي كامپوزيتهاي فروتيك مشاور مونا معيري کارشناسي علم و صنعت ايران 82
تاثير تركيب شيميايي فلز پايه و متغيرهاي فرآيند بر خواص سايشي كامپوزيت لايه‌اي Al/Al2O3  ساخته شده به روش آنودايزينگ سخت راهنما 378275 ايمان شريفي كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 84
بررسي تاثير متغيرهاي ساخت بر توليد آلياژهاي مادر كامپوزيت Fe/TiC راهنما 378373 منصور رضوي كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 84
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتزپودر MoSi2 در حالت جامد با روش آلياژسازي مکانيکي مشاور 378480 محمد ذاکري کارشناسي­ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 84
بررسی سنتز اکسید گرافیت و کاربرد آن در نانو کامپوزیتها راهنما بهاره یزدانی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 85
بررسي پارامترهاي موثر بر تهيه كامپوزيت نانو ساختار Al – Al2O3 در حالت جامد مشاور 478371 سلمان

رضوي طوسي

كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 86
بررسی عوامل موثر بر ساخت وخواص جرم نسوز ریختنی اصلاح شده با نانو ذرات در سیستم آلومینا-کاربید تیتانیم-کربن راهنما 378574 عباسیان كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 28/6/86
بررسی عوامل موثر بر سنتز پودر نانوکامپوزیتی  FeAl-Al2O3با روش آلياژسازي مکانيکي راهنما پورحسینی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی 1/3/87
بررسی عوامل موثر بر سنتز پودر نانو ساختار Fe3Mo3C با روش فعال سازی مکانیکی راهنما 378679 مظفری كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 23/7/87
سنتز نانو کامپوزیت  NiTi-TiCبه روش آلیاژسازی مکانیکی راهنما 378775 راضیه قادری كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي تابستان 88
بررسی پارامترهای موثر بر سنتز و تعیین ویژگیهای نانوپودرهای کامپوزیتی پایه آلومینا باذرات کاربیدی WC,TiC, SiC باروش آلیاژسازی مکانیکی راهنما 388672 محمد ذاکري دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي بهمن 88
توسعه وتولید پوششهای نوین فتوکاتالیستی نانو ساختار TiO2 بااستفاده ازفرایندهای پاشش حرارتی راهنما 788783 بزرگ تبار دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي اسفند 88
تاثیر ضخامت قطعه و دمای پیش گرم قالب گرافیتی بر ریزساختار وخواص مکانیکی آلیاژ ریختگی Ti-6Al-4V مشاور مجید امان زاده كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد کرج بهمن 89
مدل سازی ترمودینامیکی انرژی ها وبررسی خصوصیات بنیادین فیزیک-شیمی نانوسیستم های یک جزیی فلزی راهنما 788784 صهبا یغمایی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي تیر90
بررسی پارامترهای موثر بر سنتزوتعیین ویژگیهای نانولوله های کربنی با روش ترمومکانیکی راهنما منافی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي اردیبهشت89
سنتز وبررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای شیشه-سرامیک میکا-دیوپسایدتقویت شده بانانو ذرات زیرکونیای نیمه پایدار راهنما 378781 ملیحه غفاری كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي تیر89
تاثیر افزودن آلیاژ مادر کاربید تنگستن نانو متریک بر روی ریزساختارو مقاومت سایشی در مذاب پایه آهنی راهنما منصور رضوي دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي خرداد90

 

ساخت ممبرانهای هیدروکسی آپاتیتی به روش ریخته گری دوغابی راهنما بابک عابدینی عربانی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي تابستان 91
ایجاد پوشش از جنس کامپوزیت فروتیک بر روی فولاد به روش پوشش دهی لیزری راهنما 778952 مژده گنجی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي تابستان 91
بررسی تاثیر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر روی خواص مکانیکی وفیزیکی Fe3C راهنما 778961 دانشی کهن كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي پائیز91
سنتز هیدروترمال و بررسی رفتار زینتر سرامیكLi2TiO3 نانو ساختار مورد استفاده به عنوان زایشگر تریتیوم راهنما 381391050 عباسیان دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي بهمن93
بررسی تاثیر افزودنی WCنانو ساختار بر ریزساختار و خواص کامپوزیتهای فروتیک راهنما 778960 آریا پروانه كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي تابستان 91
بررسی پارامترهای موثر بر اتصال سوپر آلیاژIN-738LC به روش TLP راهنما 379001 وحید جلیلوند كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر پائیز90
بررسی وبهینه سازی پارامترهای موثر بر خواص پوشش های سد حرارتی  YSZ-MCRALLY بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به کمک روش طراحی آزمایش (DOE) راهنما 3790054 حمیده وکیلی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي تابستان 91
اعمال پوششYSZ نانو ساختارTBCبه روش پلاسما اسپری بر روی آلیاژHastalloy راهنما 3790052 امین مجیدی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي زمستان91
بررسی خواص پوشش های سد حرارتی CSZ-(nano)Al2O3,CSZ-(micro)Al2O3,CSZبر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل (In-738) راهنما 3790055 مهردادنجاتی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي بهار92
پوشش دهی دو لایه SiC/Mulliteبر روی قطعات گرافیتی راهنما 3790058 صادق علی اکبرپور كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي زمستان91
بررسي ریزساختار و خواص مکانیکي در روش اتصال دهي نفوذی تیتانیوم راهنما علیرضا ضیائی كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر پاییز92
ارزیابی وبهینه سازی اثرات مورفولوژیTiO2 برساخت نانو کامپوزیت گرافن-دی اکسید تیتانیم وارزیابی رفتار فوتوکاتالیستی آن مشاور مریم نجفی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در حال اجرا
ساخت کامپوزیتهای نانو ومیکرو ساختار  آلومینا-تیتانات آلومینیم به روش درجاو بررسی خواص مکانیکی آنها راهنما ۳۸۱۳۹۱۰۵۲ منوچهر سبحانی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي پاییز93
اثر ميزان نانوذرات كاربيد سيليسيم بر قابليت خود ترميم شوندگي در نانوكامپوزيت آلومينا-كاربيد سيليسيم مشاور 371391051 علیرضافرجی قهرودی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي پاییز93
بررسی اثر افزودن اکسید لانتانیدی برجوانه زنی وتبلور شیشه سرامیک کوردیریتی راهنما ۳۷۱۳۹۱۰۵۳ یوسف کریمی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي پاییز93
توسعه كامپوزيت هاي مولتي فروئيك نانوساختار بدون سرب نايوبات سديم پتاسيم – فريت مغناطيسي راهنما 381391053 مهدی دلشاد دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي شهریور94
شکل دهی مولیبدن دی سیلیساید به روش سینترینگ با جرقه پلاسما(SPS)وبررسی خواص آن راهنما 371391055 میلادکرمانی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي فروردین93
سنتز کامپوزیت نایوبیوم سیلیساید نانو ساختار به روش(MASHS) راهنما 371391054 سهیلااسمعیلی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي فروردین93
بررسي ریزساختار و رفتار مکانیکي اتصال TLP شده سوپرآلیاژاینکونل 738 راهنما وحید ملکی كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهر93
اثر مقدار پودر آلومينيم بر خواص سيستم¬هاي كامپوزيتي PBX راهنما 381392053 احمد ملايي دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي بهمن94
مشخصه يابي و بررسي خواص پيزوالكتريك تيتانات باريم ايجاد شده به روش پاشش حرارتي راهنما 381392052 امير حسين پاكسرشت دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي بهمن93
بررسي خواص اپتيكي و مكانيكي ZnSe نانوساختار زينتر شده با روش SPS مشاور 371392052 سامان صفیان كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي شهریور94
تأثير مواد اوليه بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت ZrB2-ZrC زينتر شده با روش SPS مشاور 371392054 معصومه موسوی كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي اسفند 93
زينترينگ پودر نانو ساختار ZnS با SPS و بررسي خواص اپتيكي و مكانيكي آن راهنما ۳۷۱۳۹۲۰۵۷ علی رهبری كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي شهریور94
ايجاد پوشش كامپوزيت فروتيك از كنسانتره ايلمنيت به روش پلاسما اسپري راهنما 371392050 علیرضافیروزبخت كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي بهمن 93
ساخت وبررسی عملکرد نسل جدید مبدل های کاتالیستی بر پایه نانو آرایه های اکسید فلزی
مشاور ایمان صفایی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي 1395
ساخت و بررسی نانوغشای هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری/ پلیمر به روش الکتروریسی جهت تصفیه خون
مشاور حمید اصفهانی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي پاییز93
طراحی مدل بهینه فرایند تولید در نانو کامپوزیت های A356-Al2O3 در شرایط ریخته گری راهنما 381392062 محسن استاد شعبانی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي پاییز93
ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت ZrB2-SiC تقویت شده با الیاف کربن خرد شده به روش SPS و ارزیابی خواص مکانیکی آن راهنما ۳۸۱۳۹۲۰۶۰ زهره بلک دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي شهریور94
هوشمندسازی تشکیل لایه TGO با تغییر پارامترهای آماده سازی سطح لایه های MCrAlY به منظور افزایش رفتار کیفی پوشش های سد حرارتی HVOFمورد استفاده در توربین های گازی راهنما فرید نعیمی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي بهار 95
بررسي رفتار اكسيداسيون گرافيت دانسيته بالاي پوشش داده شده با SiC/Mullite راهنما ۳۸۱۳۹۲۰۶۱ مهدی شیرانی فرادنبه دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي مهر99
اعمال پوشش مايكرو/ نانو ساختار سپر حرارتي (TBC) بر روي فولاد H13

 

راهنما ۳۸۱۳۹۲۰۶۶ محمدرضا دادفر دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي مهر9
بهبود خواص پاک کنندگی مذاب نمک های فلوئور جهت احیاء اکسیدهای فلز آلومینیوم ¸تیتانیوم راهنما ۳۷۱۳۹۳۰۱۰ سهیلا حمیدی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي اسفند94
بررسي ترموديناميکي- سينتيکي مکانيزم اکسيداسيون و تخريب پوشش هاي MCrAlX-TBC راهنما ۳۸۱۳۹۴۰۵۴
داود صالحی دولابی
دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي 18/2/96
ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت پایه آلومینیوم گرادیانی با استفاده از نانو ذرات کاربیدی به روش ریخته گری گریز از مرکز

 

راهنما ۳۷۱۳۹۳۰۱۱ مجید عارفخانی

 

ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي اسفند94
پوشش دهي هگزا آلومينات لانتانيم به روش پلاسما اسپري بر روي اينکونل 738 و بررسي رفتار اکسيداسيون دما بالای آن راهنما ۳۸۱۳۹۴۰۵۳ خرمی راد دکتری پژوهشگاه مواد و انرژي 4مهر1397
 

ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی SiC/Mullite بر روی قطعات گرافیتی به روش…

 

مشاور ۳۷۱۳۹۳۰۶۰ فهیمه گلستانی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي شهریور95
مطالعه اثر اندازه ذرات مخلوط پودری موجود در بسته سمنتاسیون بر فرایند آلومینا یزینگ حالت جامد اعمالی بر یک سوپرآلیاژ پایه نیکل مشاور ۳۷۱۳۹۴۰۵۶ کهخایی جوان ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي اسفند 95
بررسی اثر افزودن NiTi بر خواص پوشش های YSZ اعمال شده به روش APS مشاور ۳۷۱۳۹۴۰۵۷ منصوری نژاد ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي 1/8/96
تاثیر و مقایسه بایندرهای سرامیکی و فلزی بر رفتار… راهنما ۳۷۱۳۹۴۰۵۳ علی فضیلی ارشد

 

۱۳۹۴/۰۸/۲۰ 5/11/95
تاثیرعملیات جوان سازی درتخمین عمر سوپرآلیاژهای پایه نیکل دارای پوششهای نفوذی
راهنما ۳۷۱۳۹۴۰۶۰ شادمانی ارشد

 

۱۳۹۴/۰۸/۲۰ 4/12/95
ساخت کامپوزیت زمینه سرامیکی باریم آلومینو سیلیکات- سیلیکون نیترید به روش sps مشاور ۳۷۱۳۹۴۰۵۹ سعیدبهرامی ارشد

 

۱۳۹۴/۰۹/۱۰ مهر95
بررسی جوش پذیری سوپرآلیاژ پایه نیکل ZhS۶U در روش جوشکاری… راهنما ۳۸۱۳۹۵۰۵۱ آرش خاکزاد شاهاندشتی دکتری ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ 10/6/98
بررسی خواص اپتیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت YAG – Spinel تهیه… راهنما ۳۸۱۳۹۵۰۵۰ رضا ايران خواه دکتری ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ 6تیر97
سنتز نانو کامپوزیت

Al(1050)-Al2O3-PTFE و بررسی خواص سایشی…

راهنما ۳۷۱۳۹۴۰۷۰ سید عارف معماری فرد ارشد

 

۱۳۹۴/۱۲/۰۱ 27/6/96
تاثیر ضخامت لایه اکسیدی سطحبر خواص مکانیکی حاصل از فرایند فاز مایع گذرا سوپر آلیاژ اینکونل 738 مشاور جمالی ارشد دانشگاه امیر کبیر تیر 1395
اثرات فیزیکی آلاینده های نیتروژن و کروم برخواص فتوکاتالیستی لایه نازک نانو ساختار اکسید تیتانیم بروش اسپری پایرولیزفراصوت مشاور ۴۸۱۳۹۴۰۵۰

 

رسول نژاد دکتری 15/7/94 14/8/96
تولید کامپوزیت کاربید سیلیسیوم تقویت شده با الیاف کربن و ارزیابی خواص آن مشاور ۳۷۱۳۹۵۰۵۷ محبوبه مسلمی

 

ارشد 22/8/95 اسفند96
سینتر نانوکامپوزیت Fe-TiC از کنسانتره طبیعی ایلمنیت به روش SPS… مشاور ۳۷۱۳۹۵۰۵۹ فرناز راثی ارشد 22/8/95 اسفند 96
ررسی رفتار اکسیداسیون دما بالای پوشش کروم- آلومیناید اعمال شده… مشاور ۳۷۱۳۹۵۰۶۰ مصلح نادری ارشد 22/8/95 3/7/97
بررسی مقاومت خزش آلیاژ پایه نیکل اتصال داده شده به… مشاور ۷۸۱۳۹۵۰۵۵ علیرضا امیرخانی دکتری 20/9/95 شهریور 98
بررسی خواصِ مکانیکیِ کامپوزیت‌های پایه‌ HfB۲ تولید شده با روش… مشاور ۳۸۱۳۹۵۰۵۴ محمودشهریاری دکتری 4/10/95 مهر99
بررسی رفتار اکسیداسیون سیکلی و خوردگی داغ پوشش ZrO۲ ۹.۵Y۲O۳… راهنما ۷۸۱۳۹۵۰۵۴ میلاد بهامیریان دکتری 20/9/95 14آذر1397
بررسی اثر افزودنی ذرات ZrO۲ بر خواص مکانیکی پوشش سد… راهنما ۳۸۱۳۹۵۰۵۳ امیر محمد فتحی دهخوارقانی دکتری 6/9/95 در حال اجرا
ایجاد پوشش مقاوم به سایش گرادیانی TiC-Fe بر… مشاور ۳۷۱۳۹۵۰۵۰ ملیحه رضاپور ارشد 22/8/95 13/6/96
بررسی اثر الیاف آلومینا بر دوام پوشش‌های سد حرارتی کامپوزیتی نانو Alumina Fiber-YSZ مشاور ۳۸۱۳۹۵۰۵۲ رقیه میرزاجانی دکتری 30/5/95 20/12/97
ساخت آلیاژهای شبه بلوری و نانوبلوری

Al-Cu-Fe

توسط آسیاکاری مکانیکی …

 

راهنما ۳۸۱۳۹۶۰۵۰ میثم امینی دکتری 9/2/96 در حال اجرا
بررسی رفتار خود ترمیم شوندگی در پوشش‌های سد حرارتی با… راهنما امین مجیدی دکتری 4/10/95 در حال اجرا
بررسی اثر فعال سازی مکانیکی بر روی رفتار سینتر و… راهنما ۳۷۱۳۹۶۰۶۱ سحر چهارراهی راهنما 27/6/96 16بهمن1397
مشخصه یابی خواص مکانیکی و رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی YSZ و LC اعمال شده به روش SPPS راهنما * امیر کبریایی دکتری در حال اجرا
بازيابي رولرهاي سراميكي ضايعاتي جهت سنتز مولايت و مولايت-زيركن مورد استفاده در صنايع ديرگداز، ريخته گري و سراميك مسول سید محسن امامی پسادکتری تابستان 97 در حال اجرا
سنتز نانو ذرات مگنتوفلوروسنت به کمک نقاط کوانتومی کربنی برای کاربردهای تشخیصی راهنما راضیه فتاحی ارشد 27/9/97 در حال اجرا
اعمال پوشش هاي سد حرارتي كامپوزيتي مولايت- CZS و بررسي مقاومت فرسايشي، رفتار اكسيداسيون و خوردگي داغ راهنما سیدبابک موسوی دکتری 2/11/97 در حال اجرا
اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلي489
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
ايميل : m-rahimi@merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
زمينه هاي پژوهشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست