نام و نام خانوادگی محمد فرویزی
عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک
عضو گروه پژوهشی کامپوزیت و نانو پودر
مرتبه علمی : استادیار
پیوند ها
Google
researchgate
LinkedIn
 • سال خدمت
 • H-index
 • مقاله
 • کتاب
 • دانشجو
 • پایان نامه

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ( مهندسی مواد-سرامیک، 1383، دانشگاه تبریز)
 • کارشناسی ارشد ( مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، 1386، دانشگاه صنعتی شریف، عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریزساختار سوپرآلیاژ AEREX350)
 • دکتری ( مهندسی مواد، 1392، پژوهشگاه مواد و انرژی، عنوان پایان نامه: سنتز و بررسی رفتار سایشی نانوکامپوزیت های ذره ای NiTi-Al2O3)
سوابق اجرایی
 • مدیر فنی پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی از سال 93 تا کنون
 • مدیر امور پژوهشی و مستندسازی پژوهشگاه مواد و انرژی به مدت یک سال(7/95 – 7/96)
 • مدیر ارتباط با صنعت و مطالعه بازار (بهمن 97 تا کنون)
عضویت های حرفه ای

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

افتخارات و تقدیرنامه ها

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطلاعات پژوهشی و فناوری

طرح های پژوهشی
شماره عنوان پروژه دانشجو سال
1 بررسی رفتار اکسیداسیون سیکلی و خوردگی داغ پوششZrO2 9.5Y2O3 5.6Yb2O3 5.2Gd2O3 در محیط CMAS و مقایسه آن با پوشش¬های Gd2Zr2O7  و YSZ میلاد بهامیریان 1395
2 تأثیر اتصال با روش پیوند فاز مایع گذرا (TLP) بر ریزساختار و خواص خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X احمد ملکان 1396
3 اعمال پوشش مکس فاز Crn+1AlCn با روشSPS  به عنوان لایه واسط در پوشش های سد حرارتی و بررسی رفتار اکسیداسیون سیکلی و خوردگی داغ و مقایسه آن با پوشش های سد حرارتی متداول با لایه واسط MCrAlY علی شمسی پور 1397
4 اعمال پوشش هاي سد حرارتي كامپوزيتي مولايت- CSZ و بررسي مقاومت فرسايشي، رفتار اكسيداسيون و خوردگي داغ بابک موسوی 1397
5 مواد شبه بلور حمید بختیاری 1398
شماره عنوان پروژه دانشجو سال
1 لایه نشانی پلاسمایی پوشش های سد حرارتی چند لایه MCrAlY/YSZ نانوساختار بر روی سوپرآلیاژ IN-738 طیبه سامانی 92
2

تاثیر پارامترهای تف جوشی به روش پلاسما جرقه ای (SPS) بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت مولایت-کاربید تنگستن

حسین رجایی 92
3 تاثیرعملیات جوان سازی در سوپرآلیاژهای پایه نیکل بر ویژگی های پوششهای نفوذی اعمال شده محمد شادمانی 93
4 مطالعه اثر کاهش اندازه ذرات آلومینیوم در بسته سمنتاسیون بر فرآیند و پوشش های سمنتاسیونی میثم کهخایی جوان 93
5 بررسی اثر افزودن نانو و میکرو ذرات NiTi بر خواص مکانیکی و سایشی بدنه های آلومینایی نیلوفر حیدری 93
6 بررسي اثر افزودن NiTi بر خواص پوشش هاي YSZ به روش APS نوشین منصوری نژاد 93
7

بهینه سازی پارامترهای موثر بر سنتز نانو کامپوزیت B4C-TiB2

مهناز قهرمان 94
8

سنتز و سينتر كامپوزيت آلومينا-مولايت- زيركنيا با توزيع يكنواخت فازهاي تقويت كننده

علی خرسند 94
9

بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش دما بالای کروم-آلومیناید اعمالی به روش آبکاری الکتریکی/ سمانتاسیون

مصلح نادری 94
10

بررسي رفتار اكسيداسيون سيكلي پوشش هاي سيستم  MCrAlY/ Nano- Alumina/ Si-Aluminide

حسين قلي زاده كيسمي 94
11 بررسی خواص الکتریکی الکترولیت جامد لیتیومی به منظور کاربرد در باتری های جامد سعید صداقت 95
12 بررسی اثر افزودن عنصر ژرمانیوم بر ریزساختار و خواص پوشش های آلومینایدی اعمال شده به روش CVD مهناز رمضان زرندی 95
طرح های فناوری

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مقالات ISI

(1) M. Farvizi, S. Asgari, “Effects of Cold Work Prior to Aging on Microstructure of AEREXTM350 Superalloy”, Materials Science & Engineering A Vol. 480 (2008) 434-438.

(2) M. Farvizi, T. Ebadzadeh, M.R. Vaezi, A. Simchi, H.S. Kim, “Mechanical-Activated Phase Formation of NiTi in the Presence of Nanoparticles”, NANO, Vol. 8, No. 5 (2013) 1-10.

(3) M. Farvizi, T. Ebadzadeh, M.R. Vaezi, H.S. Kim, A. Simchi, “Effect of Nano Al2O3 Addition on Mechanical properties and Wear behaviour of NiTi Intermetallic”, Materials and Design Vol. 51 (2013) 375-382.

(4) E.Y. Yoon, D.J. Lee, B. Park, M.R. Akbarpour, M. Farvizi, H.S. Kim, “Grain Refinement and Tensile Strength of Carbon Nanotube-Reinforced Cu Matrix Nanocomposites Processed by High-Pressure Torsion”, Metal Mater. Int. Vol. 19, No. 5 (2013) 927-932.

(5) M. Farvizi, T. Ebadzadeh, M.R. Vaezi, E.Y. Yoon, Y.J. Kim, H.S. Kim, A. Simchi, “Microstructural Characterization of HIP Consolidated NiTi–nano Al2O3 Composites”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 606 (2014) 21–26.

(6) M. Farvizi, T. Ebadzadeh, M.R. Vaezi, E.Y. Yoon, Y.J. Kim, H.S. Kim, “Effect of Starting Materials on the Wear Performance of NiTi-Based Composites” , WEAR, Vol. 334 (2015) 35-43.

(7) M.R. Akbarpour, M. Farvizi, D.J. Lee, H. Rezaei, H.S. Kim “ Effect of High-Pressure Torsion on the Microstructure and Strengthening Mechanisms of Hot-Consolidated Cu–CNT Nanocomposite” Materials Science & Engineering A Vol. 638 (2015) 289-295.

(8) M. Farvizi, M.R. Akbarpour, E.Y. Yoon, H.S. Kim, “Effect of High-Pressure Torsion on the Microstructure and Wear Behavior of NiTi Alloy”, Metal Mater. Int. Vol. 21, No. 5 (2015) 891-896.

(9) H. Rajaei, I. Mobasherpour, M. Farvizi, M. Zakeri, “Effect of Mullite Synthesis Methods on the Spark Plasma Sintering Behaviour and Mechanical Properties”, Micro and Nano Letters Vol. 11 (2016), 465-468.

(10) M. Farvizi, M.R. Akbarpour, D.H. Ahn, H.S. Kim, “Compressive Behavior of NiTi-based Composites Reinforced with Alumina Nanoparticles”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 688 (2016) 803–807.

(11) H. Rajaei, M. Farvizi, I. Mobasherpour, M. Zakeri, “Effect of spark plasma sintering temperature on microstructure and mechanical properties of mullite – WC composites”, Tribology in Industry, Vol. 36 (2016), 552-558 .

(12) M. Farvizi, “Challenges of using elemental nickel and titanium powders for the fabrication of monolithic NiTi parts”, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. (62), 1075-1079.

(13) M.R. Akbarpour, M. Farvizi, H.S. Kim, “Microstructural and kinetic investigation on the suppression of grain growth in nanocrystalline copper by the dispersion of silicon carbide nanoparticles”, Materials and Design, Vol. 119 (2017) 311-318.

(14) H. Rajaei, M. Farvizi, I. Mobasherpour, M. Zakeri, “Effect of spark plasma sintering temperature on microstructure and mechanical properties of mullite – WC composites”,  International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 70 (2018), 197-201.

(15) M. Bahamirian, S.M.M. Hadavi, M.R. Rahimipour, M. Farvizi, A. Keyvani , “Synthesis and Characterization of Yttria-Stabilized Zirconia Nanoparticles Doped with Ytterbium and Gadolinium: ZrO2 9.5 Y2O3 5.6 Yb2O3 5.2 Gd2O3” Metallurgical and Materials Transactions A , Vol. 49 (2018) 2523-2332.

(16) M. Farvizi, M.K. Javan, M.R. Akbarpour, H.S. Kim, “Fabrication of NiTi and NiTi- nano Al2O3 composites by powder metallurgy methods: comparison of hot isostatic pressing and spark plasma sintering techniques” Ceramics International, Vol. 44 (13), (2018) 15981-15988.

(17) M. Shademani, A. Sedaghat, M.R. Rahimipour, M. Farvizi, “Effect of aging heat treatment on the microstructure and hardness behavior of a serviced ZHS32 superalloy” Micro & Nano Letters, Vol. 14 (2), (2019) 186-190.

(18) M.R. Akbarpour, S. Alipour, M. Farvizi, H.S. Kim, “Mechanical, tribological and electrical properties of Cu-CNT composites fabricated by flake powder metallurgy method” Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 19 (3), (2019) 694-706.

(19) M. Bahamirian, S.M.M. Hadavi, M. Farvizi, M.R. Rahimipour, A. Keyvani, “Enhancement of hot corrosion resistance of thermal barrier coatings by using nanostructured Gd2Zr2O7 coating”, Surface & Coatings Technology, Vol. 360 (2019), 1–12.

(20) M. Bahamirian, S.M.M. Hadavi, M. Farvizi, M.R. Rahimipour, A. Keyvani, “Phase Stability of ZrO2 9.5Y2O3 5.6Yb2O3 5.2Gd2O3 Compound at 1100°C and 1300°C for Advanced TBC Applications”, Ceramics International, Vol. 45 (6)(2019), 7344-7350 .

(21) A. Malekan, M. Farvizi, S.E. Mirsalehi, N. Saito, K. Nakashima, “Influence of bonding time on the transient liquid phase bonding behavior of Hastelloy X using Ni-Cr-B-Si-Fe filler alloy”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 755 (2019), 37-49.

مقالات داخلی

(1) M. Shademani, M.R. Rahimipour, A. Sedaghat, M. Farvizi, “Determination of Solution Temperature in an Ex-Service Ni-Based Turbine Blade” Journal of Advanced Materials and Processing, Vol. 4 (3), (2017), 66-72.

(2) N. Mansourinejad, M. Farvizi, K. Shirvani, M.R. Rahimipoor, M. Razavi, “Effect of NiTi Addition on the Wear Resistance of YSZ Coatings”, Advanced Ceramics Progress (ACERP), Vol. 3 (3), 32-37.

کتاب

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ثبت اختراع و سایر دستاورد ها

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطلاعات آموزشی

دروس ارائه شده
 • روش های پیشرفته شناسایی مواد (کارشناسی ارشد)
 • اسپکتروسکوپی و اشعه ایکس (دکتری)
 • سمینار (کارشناسی ارشد)
دانشجویان

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

پایان نامه ها

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

برنامه کلاس ها

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلی 474
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکین دشت - بلوار امام خمینی
ایمیل : m.farvizi@merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ایمیل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
فهرست