کیوان اسدیان
پژوهشکده نیمه هادیها
گروه رشد بلور
استادیار
پيوند ها
  • سال خدمت
  • H-index
  • مقاله
  • کتاب
  • دانشجو
  • پایان نامه

اطلاعات شخصي

کارشناسی : مهندسی مواد – سرامیک  – دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی ارشد: مهندسی مواد – دانشگاه منچستر – انگلستان

دکتری : مهندسی مواد – دانشگاه منچستر – انگلستان

اطلاعات پژوهشي و فناوري

1- Microstructural and microwave dielectric properties of ZnNb2O5 ceramics repared through microwave sintering, N. Shahgholi, k. Asadian, T. Ebadzadeh, Ceramics International, 40 (9) part A, November 2014, Pages 14335-14339

2- Synthesis of Nanosized Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 Using Microwave Heating Process, K. Asadian T. Ebadzadeh, Journal of Materials Engineering and performance, 22, 2013, pages 898-902

3- The Effect of Using Microwave Synthesized ZnNb2O6, Powders on the Dielectric Properties of Sintered Products, Journal of Electronic Materials, K. Asadian, N. shahgholi, S. Ghafari, T. Ebadzadeh, 47, 2018, pages 7151–7158

4- Investigation on the effect of sintering under oxygen atmosphere on microstructure and microwave dielectric properties of ZnNb2O6 ceramics, N. Shahgholi and K. Asadian, 11 (3), 2016, pages 174-178

5- The effects of high-energy ball milling on the synthesis, sintering and microwave dielectric properties of Li2TiO3 ceramics, S. Ghaffari, T. Ebadzadeh, M. Alizadeh, K. Asadian, Y. Ganjkhanlou, M. S. Shafeeyan, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29, 2018. Pages 10933-10941

6- The Effects of ZnO Additive on Sintering Behavior, Microstructural Evolution and Microwave Dielectric Properties of Li2TiO3 Ceramics, T. Ebadzadeh, S.Ghaffari, M. Alizadeh, K.asadian, and Y. Ganjkhalou, 16 (1), 2019, pages 1-10

7- Microwave-assisted synthesis of nanosized α-Al2O3, Powder Technology, 192 (2), 2009, pages 242-244

9- Effects of Milling and Subsequent Heat Treatment on Preparation of Mullite–Zirconia Nanocomposites, Micro & Nano Letters, 8 (40), 2013, pages 193-196

10- Production of Al-SiC-TiC hybrid composites using pure and 1056 aluminum powders prepared through microwave and conventional heating methods, Journal of Alloys and Compounds, 690, 2017, pages 512-518

11- Effect of Formation of Ag2Ti4O9 Phase on Photocatalytic Activity of Ag-TiO2 Nanocomposite, International Journal of Engineering, 29 (5), 2016, pages 663-668

اطلاعات آموزشي

1- بررسي ارتباط ميان ريزساختار و خواص دي الکتريک ميکروويو سراميک هاي بر مبناي ZnNb6O2 ، نفیسه شاهقلی دستگردی – کارشناسی ارشد

2- سنتز و اندازه گيري خواص فيزيكي و الكتريكي سراميكهاي PMN تهيه شده به روش كلومبايت و رسوب دهي ، علیرضا بیگ محمدی- کارشناسی ارشد

3- ساخت قطعات نانو كامپوزيتي از نوع مولايت- زير كونيا به روش قالبگيري تزريقي ، سمیه غفاری- کارشناسی ارشد

4- بررسي تاثير افزودني TiC و روش و پارامترهاي سينترينگ بر ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت Al-15%SiC ، احسان غسالی ، کارشناسی ارشد

5- ساخت قطعات نانو كامپوزيتيAl2O3/SiCبه روش قالبگيري تزريقي ، احمد محمدیان ، کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس
تلفن : 36280040-26-98 داخلی 410
فکس : 36201888-26-98
آدرس : کرج - مشکين دشت - بلوار امام خميني
ايميل : k_asadian@merc.ac.ir
Google
researchgate
LinkedIn
ارسال ايميل
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed