تارنمای اعضای هیات علمی
پژوهشگاه مواد و انرژی

Search
Generic filters
Exact matches only
آقابراری، بهزاد
استادیار, پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته, گروه پژوهشي مواد نانو
امینی، محمد
استادیار, پژوهشکده انرژی, گروه پژوهشي تبديل و ذخيره انرژي
ایمانی، ابوالحسن
استادیار, پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته, گروه تکنولوژی سطح و لایه های نازک
براتی، فرهاد
استادیار, پژوهشکده انرژی, گروه پژوهشي تبديل و ذخيره انرژي
پازوکی، محمد
استاد, پژوهشکده انرژی, گروه پژوهشي محيط زيست و انرژي
پالیزدار، یحیی
استادیار, پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته, گروه تکنولوژی سطح و لایه های نازک
فهرست